c

Affärsstöd och IT

Verksamhetsstödet står i centrum för allt vi gör. Det samlar våra medarbetare, vårt syfte och våra projekt. Börja jobba hos oss om du vill göra en skillnad i människors vardag.

Var ryggraden i vår verksamhet

Verksamhetsstödet är ryggraden i vårt företag som stöttar alla delar av Skanska. Oavsett om det handlar om HR, kommunikation, finans, juridik eller IT, kommer du att vara i centrum av allt vi gör och hjälpa till att bygga ett bättre samhälle.

Vi erbjuder dig spännande möjligheter att utveckla dina färdigheter, bygga din karriär och göra en skillnad i människors vardag. Allt medan du är en del av ett stöttande team, jobbar med fantastiska människor och växer som person.

HR-partner

Som HR-partner skapar du förutsättningar för våra chefer att lyckas attrahera, rekrytera, utveckla och behålla de bästa och mest engagerade medarbetarna.

Kategoriansvarig, inköp

Kategoriansvarig för inköp skapar ramavtal som sedan används när olika projekt upphandlar produkter. Du har god kunskap om kraven från byggsidan.

IT-arkitekt

Som IT-arkitekt på Skanska arbetar du såväl strategiskt, taktiskt som operativt inom flera olika områden för att bidra med kvalitativa IT-lösningar till verksamheten. Exempel på områden är arbete med IT-strategier, lösningsarkitektur, säkerhet, systemintegration, affärsanalys, mobila lösningar och Internet of Things (IoT).

Applikationsspecialist

Som applikationsspecialist är du expert på våra IT-lösningar, inom en eller flera applikationer. Du arbetar nära verksamheten i vår support men har också rollen att delta i projekt eller arbete med förändringar och förbättringar, där du hjälper till att översätta verksamhetens behov och krav till IT-lösningar.

Digital coach

Som digital coach på Skanska är du med och tar tillvara på digitala möjligheter i våra projekt, genom att driva användandet av digitala hjälpmedel för att hantera information på ett smartare sätt. Du är med och bidrar till vårt mål att göra digitala arbetssätt till en naturlig del i våra projekt, från tidiga skeden till slutfasen.

Senast uppdaterad: 2022-08-22