c

Ledning

Människorna är hjärtat i vår verksamhet – på byggarbetsplatsen och kontoret. Har du förmågan att leda dig själv och andra? Då bör du söka en ledande position på Skanska.

Gör skillnad för människor och samhällen

Om du är en naturlig ledare som vill göra skillnad för människor och samhällen, passar du i händelsernas centrum. Du får vara med och påverka Skanskas utveckling. Oavsett om det handlar om en ledande roll i ett eller flera specifika projekt eller områden eller en ledande roll på organisationsövergripande nivå, finns många möjligheter att utveckla din karriär.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsbolag. Vi känner ett stort ansvar för att bygga ett bättre samhälle. Vår vision är att vara en förebild inom svenskt näringsliv genom att bland annat vara drivande i frågor om mångfald och inkludering. Upptäck våra värderingar, våra projekt och hur vi arbetar med hållbarhet.

Avdelningschef

Avdelningschefen leder och utvecklar arbetet inom vår industriella verksamhet, Skanska Industrial Solutions, med arbetsmiljö i fokus. Du fördelar ansvaret inom gruppen och implementerar gemensamma arbetssätt.

Distriktschef

Som distriktschef har du ett övergripande ansvar för affär, ekonomi, kund och utveckling av medarbetarna. Du är en lyhörd ledare som kan prioritera och delegera.

Områdeschef

Områdeschefen planerar och följer upp arbetet inom vår industriella verksamhet, Skanska Industrial Solutions. Du driver och organiserar projekt på ett effektivt sätt och motiverar medarbetarna till goda resultat.

Produktionschef (platschef)

Ansvaret för produktionen i projektet ligger hos produktionschefen. Du ser att projektet följer tidplanen, håller budgeten och lever upp till alla krav.

Projektchef

Som projektchef har du helhetsansvar för projektet från start till överlämnande. Du styr projektet så att uppsatta mål nås och kundens förväntningar möts. 

Senast uppdaterad: 2022-08-22