c

Byggverksamhet

Broar, vägar, bostäder och skolor är exempel på vad vi bygger och utvecklar. Skanska är ett av Sveriges största byggföretag. Jobba hos oss om du vill skapa liv i konstruktioner och bygga ett bättre samhälle.

Förverkliga dig själv

Vi erbjuder dig möjligheten att vara involverad i ett stort utbud av unika projekt. Från byggnader som formar stadssiluetten till broar, vägar, sjukhus, bostäder och skolor. Du bygger projekt för ett bättre samhälle samtidigt som du utvecklar dina färdigheter, breddar din erfarenhet och växer som en person.

Hos oss finns det gott om möjligheter att utvecklas och göra karriär. Oavsett om du jobbar som arbetsledare, betongarbetare, installationsledare, kalkylingenjör eller träarbetare. Upptäck våra projekt och vad vi gör i vår byggverksamhet.

Arbetsledare

Arbetsledaren är spindeln i nätet och leder den dagliga produktionen. Du ansvarar för att planera, leda och fördela det dagliga arbetet för ditt arbetslag.

Beläggningsarbetare

Som beläggningsarbetare blir du en del av ett läggarlag. Att lägga ny asfalt på vägar, broar, tunnlar och viadukter är några exempel på arbetsuppgifter.

Betongarbetare

Betongarbetaren har en viktig roll i byggprocessen. Arbetsuppgifterna består bland annat av att armera, gjuta betongkonstruktioner, formsättning och ytbehandlingar.

CAD-/BIM-projektör

CAD-projektören stöttar konstruktörerna med geometristudier i projekteringsfasen. När CAD-objekten kompletteras med information kallas det BIM.

Digital coach

Som digital coach arbetar du med utvecklingsfrågor inom digitalisering och med att ta tillvara på de digitala möjligheterna i projekten.

Installationsledare

Som installationsledare projekterar och samordnar du installationer, tar fram och genomför kompletta installationslösningar och utför service i olika projekt.

Kalkylingenjör

Som kalkylingenjör medverkar du ofta i anbudsarbeten. Du skapar även förutsättningar för säkra arbetsplatser, gröna lösningar och lönsamhet i våra projekt.

Konstruktör

En konstruktör tar arkitektens vision och ser till att huset går att bygga. Resultatet av arbetet blir system- och bygghandlingar som lämnas till produktionen.

Mättekniker

En mättekniker involveras i alla skeden. Du tolkar bland annat bygghandlingar, kontrollerar stomnätspunkter och skapar modeller för utsättning och maskinstyrning.

Partneringledare

Arbeta långsiktigt med att utveckla affärer och kundrelationer. Du finns med från anbud till slutleverans för att se till att förväntningar och behov möts.

Projekteringsledare

Ditt huvudsakliga ansvar är att leda och samordna projekteringen så att vi tillsammans når de mest optimala lösningarna. Du skapar viktiga ramar för projektet.

Träarbetare

Som träarbetare är du med under byggprocessen. Du bygger stommar av trä, det vill säga bjälklag, väggar och tak. Men du kan också jobba med att tillverka gjutformar av trä för betong.

Väg- och anläggningsarbetare

Att vara väg- och anläggningsarbetare är mycket varierande. Du kan jobba med allt från att anlägga parker, grundläggning av hus och lägga rör till att bygga ut väg- och järnvägsnätet.

Senast uppdaterad: 2022-08-22