c

Affärsutveckling

Vi arbetar med några av vår tids mest intressanta projekt. Om du vill utveckla vår verksamhet och samtidigt göra skillnad i människors vardag, är affärsutveckling på Skanska perfekt för dig.

Bygg ett bättre samhälle med oss

I en bransch som genomgår snabba förändringar och där konkurrensen är hård, kan du spela en viktig roll i att göra Skanska ännu bättre. Vad du bidrar med för att hjälpa oss att bygga ett bättre samhälle, kommer att få stor inverkan på framtiden. Oavsett om du arbetar med vår försäljning, marknadsföring eller kundrelationer.

Affärsutvecklare

Som affärsutvecklare arbetar du i tidiga skeden med allt från markförvärv till färdiga byggrätter. Du är involverad i nya affärer med kommuner och fastighetsbolag.

Kundansvarig

Som kundansvarig ansvarar du för all kontakt med våra nyproduktionskunder från köp av bostad till inflyttning. Du koordinerar informationsmöten och kundaktiviteter.

Senast uppdaterad: 2021-06-10