c

Våra mest hållbara projekt

Skanskas ambition är att vara ledande i utvecklingen av grönt byggande och vi vill att det vi bygger ska bidra till ett hållbart samhälle. Vi välkomnar höga krav och diskuterar gärna hur vi tar hållbarhetsarbetet till en högre nivå. Se några av våra mest hållbara projekt.

Västra Eriksberg, Skellefteå

På uppdrag av Skellefteå kommun genomförde vi en exploatering av ett nytt bostadsområde. 100 procent av alla schaktmassor återanvändes med minskade klimatutsläpp från massahantering med 93 procent.

Läs mer om Västra Eriksberg

Entré Lindhagen, Stockholm

Skanskas huvudkontor i Stockholm är en av Europas mest miljöanpassade kontorsbyggnader. Byggnaden förbrukar 50 procent mindre än Boverkets energikrav.

Läs mer om Entré Lindhagen

Väla Gård, Helsingborg

Skanskas hittills grönaste kontorsbyggnad och tillika vårt kontor i Helsingborg. Byggnaden uppnådde den högsta nivån Platinum enligt miljöcertifieringssystemet LEED.

Läs mer om Väla Gård

Malmö Live, Malmö

Konserthus, kongressangläggning och topphotell — Malmö Live är ett grönt projekt med starkt reducerad energianvändning. Malmö Live har certifierats enligt miljösystemet LEED med den högsta nivån Platinum.

Läs mer om Malmö Live

Vivalla, Örebro

Ett projekt med sociala förtecken där Skanska tillsammans med ÖrebroBostäder driver projektet Boendebyggarna. Arbetslösa i Vivalla erbjuds praktikplatser och får in en fot på arbetsmarknaden.

Läs mer om Vivalla

Vindkraftparken Sjisjka, Gällivare

Sjisjka tilldelades Sweden Green Buildings Award 2014 i kategorin "Innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt."

Läs mer om Vindkraftparken Sjisjka

Hagaborgsskolan, Karlstad

Skolan har plats för 250 elever och har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. Skolan tilldelades också Sweden Green Building Counsils Award 2014 i kategorin "Årets miljöbyggnad".

Läs mer om Hagaborgsskolan

Solallén, Växjö

I vår ambition att vara ledande inom grönt byggande så bygger Skanska Sveriges första nollenergikvarter. Husen genererar lika mycket el som de förbrukar under ett år.

Läs mer om Solallén

E 18 Västerås, Sagån

I samband med en breddning av E18 på en 10 km lång sträcka certifierades projektet enligt CEEQUAL med högsta betyget Excellent.

Läs mer om E 18 Västerås

Trafikplats Jung, Vara

I samband med en ombyggnad till planskild korsning, genomfördes flera miljöåtgärder och projektet certifierades även enligt CEEQUAL på näst högsta nivån "Very Good".

Läs mer om Trafikplats Jung

Fallstudier/Case studies

Här finner du våra mest intressanta projekt från alla världens hörn. Som global aktör påverkar vi arbetet med hållbar stadsutveckling på många håll i världen. Skanska gör avtryck på olika kontinenter med vårt skandinaviska miljökunnande som motor i arbetet.