c

Referenser inom social hållbarhet

För oss på Skanska är social hållbarhet en viktig del av vårt arbete. Här berättar vi om våra satsningar.

Projektet Kviberg, Göteborg.

Skanska satsar på unga i utanförskap i Göteborg

I samband med att Skanska bygger bostäder i Kviberg kommer ungdomar i närområdet att erbjudas praktikplatser på arbetsplatsen. Projektet är ett samarbete med Fryshuset i Kviberg och Arbetsförmedlingen i Gamlestan. Projektet med att erbjuda praktikplatser riktar sig mot ungdomar och unga vuxna med målsättningen att motverka utanförskap och främja sysselsättningen.

I Göteborg har Skanska sedan tidigare ett samarbete med Göteborgs Kommun för att motverka utanförskap och detta initiativ sker i samarbete med Fryshuset i Kviberg och Arbetsförmedlingen i Gamlestan.

Skanska kommer bland annat att erbjuda praktikplatser och studiebesök på byggarbetsplatsen. Tillsammans med Fryshuset i Kviberg planeras även andra aktiviteter som ska inspirera och motivera ungdomar ut i yrkeslivet och till byggindustrin. Aktiviteterna kommer att löpa under hela produktionsskedet och involverar också Skanskas underentreprenörer i projektet.

Skanska utvecklar stadsdel med 190 lägenheter i Växjö

I kvarteret Skärvet mellan centrum och Norra Bergundasjön ska en levande stadsdel med 190 bostäder i blandade upplåtelseformer byggas. Det nya kvarteret ligger centralt i Växjö och utgör första delen av den nya stadsdelen Bäckaslöv. På drygt 20 000 kvadratmeter skapas en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel som förstärker Växjös profil som Europas grönaste stad. Byggnaderna i det nya kvarteret kommer att miljöcertifieras och skog och grönytor ska integreras i området för minimal påverkan på djur- och växtliv.

I området kommer förnyelsebara energikällor med minimal miljöpåverkan som solceller att användas. Social mångfald i området uppnås genom att såväl bostadsrätter som hyresrätter byggs och därtill byggs en skola, studentbostäder och ett äldreboende. En arbetsmarknadssatsning i samband med byggandet av kvarteret pågår där arbetslösa och nyanlända flyktingar får praktikplatser som kan leda till anställningar.

Senast uppdaterad: 2017-03-21