Skanska stolt partner till WorldPride

WorldPride 2021

Välkommen till en vecka i regnbågens färger!

På Skanska ska alla känna att de kan vara sig själva fullt ut. Våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet, delaktighet och acceptans.

Skanska medverkar i WorldPride som äger rum den 12–22 augusti i Malmö/Köpenhamn. WorldPride är en påminnelse om att fullt ut acceptera och omfamna alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Genom vår medverkan vill vi öka kunskapen om inkludering och hbtqia+-frågor.

Hur uppmärksammar vi WorldPride?

Skanska hissar Pride-flaggan i samband med WorldPride för att manifestera våra värderingar. Vår medverkan i WorldPride är ett viktigt ställningstagande: vi står upp för allas lika värde, allas rätt att vara sig själv och allas rätt att älska den en vill.
 
Men vårt kanske viktigaste bidrag är den inkluderingsresa som pågår internt. Vi vill att alla som befinner sig på våra arbetsplatser ska kunna vara sig själva fullt ut. Därför pågår en satsning för att medvetandegöra de normer som råder i samhället och för att öka vår kunskap kring inkludering och hbtqia+. Inför WorldPride har ett drygt 100-tal medarbetare (främst chefer) i Öresundsregionen utbildats i detta och i samband med WorldPride anordnas workshops, föreläsningar och panelsamtal på arbetsplatser runtom i hela landet. Utbildningsinsatserna fortsätter även efter att WorldPride ägt rum. 

Läs gärna artikeln med Skanskamedarbetaren Orlando, "På Skanska missar jag inga karriärchanser för att jag är gay".

Skanska är en stolt partner till WorldPride

WorldPride äger rum den 12-22 augusti i Malmö och Köpenhamn. WorldPride är en folkfest med fokus allas lika värde, allas rätt att vara sig själva och allas rätt att älska den en vill.

Skanska använder #worldpride2021 i sociala medier.

Mer om WorldPride i Malmö och Köpenhamn

Digitalt panelsamtal

Att bygga en inkluderande arbetskultur – utmaningar och framgångsfaktorer

Tid:  Mån 16 augusti kl 17-17:45
Plats: WorldPride House i Malmö Live, Malmö

Vi vet sedan länge att arbetsplatser som präglas av mångfald och inkludering är mer kreativa, innovativa och produktiva, vilket i förlängningen har en mycket positiv påverkan på lönsamheten. Men hur bygger vi en inkluderande arbetskultur? Lyssna på när representanter från IKEA, BoKlok, Malmö Symfoniorkester och Skanska har en öppen och ärlig diskussion om inkludering i arbetslivet. Panelsamtalet modereras av Atilla Yoldas, en prisad och uppmärksammad journalist, aktivist och författare.

Deltagare:
Gabriella Fredriksson, Diversity and inclusion lead på IKEA
Henrik Davidsson, EVP product and supply chain på BoKlok
Björn Lovén, Orkesterchef på Malmö Symfoniorkester
Amanda Glave, Projektdirektör på Skanska
Atilla Yoldas, Moderator

Se programmet på copenhagen2021.com

Vad betyder hbtqia+?

Hbtqia+ är ett paraplybegrepp som inkluderar bland annat:

  • Homosexuella
  • Bisexuella
  • Transpersoner
  • Queera personer
  • Intersexpersoner
  • Asexuella
  • +:et markerar att det finns personer som inte känner att de inkluderas i hbtqia begreppet, som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning

Historiska händelser för den svenska hbtqia+-rörelsen

01.

1944

Homosexualitet mellan vuxna avkriminaliseras.

02.

1979

Svenska Socialstyrelsen stryker homosexualitet från listan över sjukdomar.

03.

1987

Homosexuell läggning (senare ändrat till sexuell läggning) läggs till listan över förbjuden diskriminering.

04.

1988

Lagen om homosexuella sambor träder i kraft.

05.

1995

Lagen om registrerat partnerskap träder i kraft.

06.

1998

Stockholm pride arrangeras för första gången.

07.

1999

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning träder i kraft.

08.

2003

Samkönade registrerade par får möjlighet att prövas som adoptivföräldrar.

09.

2005

Lesbiska par får rätt till assisterad befruktning.

10.

2009

Samkönade äktenskap blir lagliga och samma år röstar Svenska kyrkan för att välsigna homosexuella par. Kyrkans beslut omfattar även användning av ordet äktenskap.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner

Sofie Feuk
Mejla Sofie

Monica Westerberg
Mejla Monica

Vår HR-avdelning är HBTQ-certifierad

rfsl-logo.png
Som en del av vårt inkluderingsarbete har hela vår HR avdelning gått en grundläggande HBTQ-utbildning. Certifieringen innebär en bekräftelse på att vi arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av alla personer utifrån ett HBTQ-perspektiv. Flera andra enheter har också genomgått utbildningen.