c

Vad är en jämställd arbetsplats för dig?

Medarbetarna är hjärtat i vår verksamhet – varje dag. Tillsammans hjälps vi åt för att skapa en arbetsmiljö där alla trivs, mår bra och respekteras. Här delar medarbetare med sig vad en jämställd arbetsplats är för dem.

Merisa Zilkic

Att jag ges samma möjligheter att göra karriär som mina manliga kollegor och en löneutveckling speglar min arbetsinsats och inte påverkas av att jag är kvinna.

Agneta Dagersten

En jämställd arbetsplats för mig är där drar vi fördel av varandras olikheter och gör dem till en gemensam styrka.

Kristoffer Pettersson

En jämställd arbetsplats är innovativ och effektiv, då hela teamets kreativitet nyttjas.

Anneli Edvardsson

Där alla blir behandlade med respekt. Att vi har lika lön för lika arbete.

Roger Wexels

Likvärdiga förutsättningar och samma spelregler för alla. Respektera att alla är olika.

Angelika Bohlin

En arbetsplats där alla behandlas med respekt, där allas åsikter har samma värde. På denna arbetsplatsen är olika en styrka.

Gunilla Holmberg

Att alla har lika möjligheter oavsett. För mig handlar det om respekt och alla människors lika värde. Jag är övertygad om att vi levererar bättre om vi är olika och därmed får med olika perspektiv.

Clas Ödmark

En plats där alla skall vara lika mycket värda. Man som kvinna. En plats där vi har samma möjligheter och rättigheter.

Maria Pettersson

En arbetsplats där alla lika viktiga och lika mycket värda, och jämställdhet behöver inte diskuteras för att det är en självklarhet.

Annica Alsér

En jämställd arbetsplats för mig innebär att oavsett vem man är och vilken bakgrund man har, behandlas man med respekt och öppenhet. Allas bidrag är betydelsefulla.

Ebba Engman

En plats där vi visar varandra respekt och förståelse för behov i olika faser av livet. Det ska vara självklart att alla har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön och naturligtvis är det en arbetsplats som är fri från trakasserier.

Kristin Westling

Där alla får samma möjlighet att utvecklas, ta plats och bli lyssnad på, och där förmåner inte påverkas av om jag är man eller kvinna.

Håkan Danielsson

En jämställd arbetsplats ger också en mer dynamisk och kreativ miljö där vi kan skapa ännu bättre förutsättningar för att bygga ett ännu bättre samhälle.

Agneta Wannerström

En arbetsplats där alla kan vara sig själv och ges möjlighet att bidra utifrån sin kompetens och värderas på lika villkor.

Lise-lotte Johansson-Ekvall

Där alla i en grupp bidrar och är delaktiga, oavsett vilken bakgrund. För mig är det viktigt att vi tar tillvara på våra olikheter och att vi ser det som en tillgång.

Linda Holmqvist

En arbetsplats där allas åsikter räknas. Bl.a. genom att de/den ansvarige genuint lyssnar och engagerar sig i alla!

Helena Parker

En arbetsplats där vi förmår att uppskatta och ta till vara våra medarbetares olika förmågor och som medarbetare känner du dig trygg att vara den du är.

Charlotta Hedberg

En jämställd arbetsplats utstrålar glädje, tillit och respekt. Härskartekniker är ett minne blott.

Sofie Löfgren

För mig är en jämställd arbetsplats en plats i vardagen där man tillsammans jobbar för att göra varandra bättre och på så sätt uppnår 100% arbetsglädje!

Henrik Hammarvid

Att vi behandlar, lyssnar och involverar alla kollegor för att skapa en härlig arbetsplats och bästa resultat.

Emma Grundén

En plats där alla har samma chans att utvecklas både professionellt och personligt, och där alla har samma möjlighet att påverka. Där det finns olika typer av förebilder; män, kvinnor, unga, gamla, med olika bakgrund – så att det syns att alla är lika värdefulla.

Hanna Petersson

En arbetsplats där alla lika viktiga och lika mycket värda, och jämställdhet behöver inte diskuteras för att det är en självklarhet.

Hanna Stigmer

Att vi oavsett kön, har samma möjligheter, utveckling och inflytande på vår arbetsplats. 

Maria Rydberg

När vi i våra arbets-/projektgrupper har en bra blandning mellan män och kvinnor med olika bakgrund och kompetenser. Det blir både roligare att jobba och ger ett bättre resultat!

Ida Dahlbäck

Att alla är lika viktiga, oavsett befattning eller erfarenhet. Vi bidrar tillsammans till helheten – det ska jag både känna och vilja.

Jennie Hahn von Dorsche

Att vi alla ska ha lika möjligheter till utveckling och inflytande på vår arbetsplats.

Läs mer om vårt arbete med mångfald och inkludering.

Senast uppdaterad: 2018-11-16