c

Så arbetar vi med mångfald och inkludering

Det pågår ett konstant arbete för att främja mångfald och inkludering på Skanska som spänner över hela organisationen. Här är några exempel på centrala initiativ som syftar till att skynda på utvecklingen.

Skanskas lärlingsprogram för kvinnor

Bland våra yrkesmedarbetare finns idag en klar överrepresentation av män. I syfte att öka mångfalden bland våra yrkesmedarbetare satsar vi nu på ett lärlingsprogram för kvinnor som idag är verksamma eller arbetssökande i helt andra branscher.

Läs mer om programmet

Skanskas internationella ledarprogram (ILP)

Det finns en stor outnyttjad kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Skanskas Internationella Ledarprogram är ett samarbete med Arbetsförmedlingen som syftar till att möta efterfrågan av senior kompetens.

Läs mer om programmet

HBTQ-certifiering

Som en del av vårt inkluderingsarbete har hela vår HR avdelning gått en grundläggande HBTQ-utbildning. Certifieringen innebär en bekräftelse på att vi arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av alla personer utifrån ett HBTQ-perspektiv. Flera andra enheter har också genomgått utbildningen.

Mångfaldsbodar

I takt med att mångfalden ökar på våra byggarbetsplatser ställs också högre krav på byggbodar som värnar om den personliga integriteten. I våra mångfaldsbodar kan den som vill byta om och duscha enskilt göra det – en valmöjlighet som gör att arbetsplatsen blir mer inkluderande för alla.

Kvinnorna blir fler

Kvinnorna på Skanska blir fler och fler. 2015 var sex procent av regioncheferna kvinnor. Idag är de 30 procent. Anna Linder är en av dem och i denna artikel får vi ta del av Annas tankar kring Skanskas pågående mångfaldsarbete.

Läs artikeln