c

Så arbetar vi med klimatneutralitet

Redan 2007 påbörjade Skanska sitt klimatarbete då vi utvecklade arbetssätt för att kartlägga klimatpåverkan från våra byggprojekt, vår tillverkning av asfalt, betong och bergmaterial genom klimatberäkningar.

Hyllie Terrass som Skanska utvecklar och bygger i Malmö är det första kontoret i Sverige som är pre-certifierat med den nya miljöcertifieringen NollCO2. Huset klarar marknadens tuffaste krav på låg klimatpåverkan från både byggskedet och användningsskedet.

Vi har sedan varit med och bidragit till att utveckla arbetet med klimatkalkyler i branschen och att digitalisera klimatdata. Tack vare vår höga kompetens på området fick vi även leda arbetet med att ta fram färdplanen för en klimatneutral byggsektor 2045 inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Resan mot klimatneutralitet har bara börjat

Med denna bakgrund har vi därför hög kompetens om branschens klimatpåverkan och arbetar aktivt med lösningar, produkter och åtgärder.

Våra byggprojekt för beställare, vår egen projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler, tillsammans med vår tillverkning av asfalt, betong och bergmaterial är där vi behöver göra störst insatser för att minska klimatutsläppen. Eftersom det är i tillverkningen av byggmaterial som de största klimatutsläppen sker, är våra leverantörer och underentreprenörer viktiga samarbetspartners i arbetet.
Läs mer hur vi arbetar för en klimatneutral leverantörskedja.

På samma sätt ser vi gärna att våra kunder ställer höga krav på klimatarbetet och att kunder involverar oss tidigt så att vi kan erbjuda befintliga lösningar och innovationer i det vi bygger. Det driver oss att ligga i framkant och erbjuda klimatsmarta val. Endast tillsammans kan vi klara omställningen till klimatneutralitet.

Läs mer om hållbar upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Läs Byggföretagens rekommendationer och vägledning för hållbar upphandling

Idag kan vi erbjuda en rad olika gröna produkter och lösningar i våra projekt. Som exempel har vi utvecklat Grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan, Grön asfalt BioZero som är en unik produkt med netto-noll utsläpp. Vi har lyckats med våra första fossilfria arbetsplatser och bygger nu våra första klimatneutrala kontor och bostäder som har netto-noll utsläpp efter 50 år. Vi driver på detta sätt utvecklingen.

Klimatkalkyl och klimatdeklarationer

Vi har byggt upp en hög kompetens inom området och använder klimatkalkyler i de flesta av våra projekt för byggnader, vägar och anläggningar. En klimatkalkyl ger en unik bild av projektets klimatpåverkan under byggskedet i form av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser. En klimatkalkyl visar tydligt hur olika material och arbetssätt påverkar utsläppen av växthusgaser i byggprojektet. När vi gör en klimatkalkyl tidigt i projektet och jobbar aktivt med en handlingsplan för klimat kan vi hitta åtgärder och väga in ekonomin. Från och med 2022 är det obligatoriskt att göra en klimatdeklaration för en byggnads byggskede, vilket vi tycker är positivt då det bygger kompetens och driver utvecklingen i byggsektorn.

Aktiviteter för klimatet

Att styra om ett byggprojekt, ett företag och en hel bygg- och anläggningssektor för klimatneutralitet är en riktigt stor utmaning som engagerar våra medarbetare. Vi har en rad olika aktiviteter som stöder detta. Sedan 2014 har vi lagt en intern avgift på våra flygresor och samlat detta i en Klimatpott som sedan används till investeringar och åtgärder i vår verksamhet och som tar tillvara våra medarbetares kreativitet. Vi har Sustainovation som är en extern plattform och ett internt arbetssätt för utveckling och innovation för hållbarhet, där målet klimatneutralitet är en stor del.
Läs mer om Sustainovation

Klimatjakten är Skanskas egen tävling för att inspirera och utmana våra byggprojekt i att minska klimatutsläppen. Vi utser varje år det projekt som lyckats minska utsläppen mest och vi utser den region som haft störst engagemang med flest projekt som deltagit i tävlingen. Klimatjakten är i form av en app där alla i Skanska kan se vilka projekt som är med, vilka åtgärder de genomför och hur alla ligger till i tävlingen.

Grön arbetsplats är vår egen ”miljömärkning” av byggarbetsplatser som vi använt sedan 2014 och varje år startar vi ca 200 nya. Sedan 2020 har vi även lyckats med våra första Fossilfri Grön arbetsplats. Dessa har lyckats att till minst 90 procent använda fossilfria energislag och bränslen för maskiner och fordon samt för leverans av vissa typer av material, De har fossilfria energislag till uppvärmning av etableringen och byggelen ska vara el märkt med Bra miljöval. Detta driver på utvecklingen av branschen.

Sedan 2010 miljöcertifierar vi många av de byggnadsverk vi bygger. Skanskas bostadsrätter Svanenmärks och våra kontor certifieras med LEED. För våra kunder certifierar vi även med Miljöbyggnad, Breeam och Well. Vi har även utvecklat och certifierat Sveriges första kontor med den nya certifieringen NollCO2 för klimatneutrala byggnader, som nu följs av fler kontor och bostäder. På väg- och anläggningssidan är motsvarigheten Ceequal. För hållbar stadsutveckling finns Citylab som bidrar till att vi i tidigt skede tillsammans kan skapa förutsättningar för en allt mer hållbar stadsutveckling som hjälper våra kunder till en hållbar livsstil med allt lägre klimatpåverkan. Alla certifieringarna är viktiga i arbetet mot att driva branschen mot lägre klimatutsläpp, vilket vi ser positivt på.
Läs mer om vårt arbete med Grönt byggande

Senast uppdaterad: 2021-05-06