c

Miljöcertifieringar och miljöledningssystem

Skanska var ett av de första byggföretagen i Sverige som började jobba med miljöledningssystem och miljöcertifieringssystem.

Miljöledningssystem

En framgångsfaktor är vårt ledningssystem "Vårt sätt att arbeta" (VSAA) som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö). Vi har en tydlig miljöpolicy som sätter nivån och visionen för vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Vi har identifierat de aspekter där vi som byggentreprenör har störst miljöpåverkan och möjlighet att förändra. För dessa har vi mätbara mål som vi följer upp regelbundet med vårt egenutvecklade verktyg – Gröna kartan.

För att säkerställa att vi lever upp till alla regler, krav (egna och externa) och föreskrifter på miljöområdet så finns omfattande rutiner för hur vi möter alla krav. Projektspecifika krav integreras i projektplanen för varje enskilt projekt. Som komplement kan en miljöplan tas fram som beskriver vårt arbetssätt i detalj.

Miljöcertifieringar

Miljöcertifieringar är ett effektivt verktyg som gör det lättare att ställa miljökrav och prioritera rätt miljöåtgärder. Systemen har hög trovärdighet vilket i sin tur förenklar kommunikation om miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda. Vi ser även trender med att en miljöcertifierad byggnad stärker varumärket och minskar framtida risker.

Skanska hanterar alla de vanligaste systemen och vi hjälper dig att förstå vad de innebär samt vilket som kan vara bäst lämpat för er. Vi uppmuntrar dig att ställa krav på miljöcertifieringar när du handlar upp, då höga miljökrav utvecklar byggbranschen i en mer hållbar riktning och hjälper oss att nå våra mål.

Det finns i dag många olika miljöcertifieringssystem för byggnader vilket gör det svårt att välja och veta vad de olika märkningarna står för. De kan inte jämföras rakt av, bland annat eftersom de hanterar liknande frågor på olika sätt. LEED, BREEAM, GreenBuilding, Svanen, Passivhus och Miljöbyggnad är de vanligaste miljöcertifieringssystemen och idag finns det även system för att certifiera hela stadsdelar. För väg- och anläggningsprojekt finns CEEQUAL, ett system som Skanska har stor erfarenhet av.

Senast uppdaterad: 2017-03-20