c

Färdplan för klimatneutral byggsektor

Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan kan vi tydliggöra för hur vi, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige

På uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige projektleder Skanska arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. 

Genom att skapa en gemensam syn på en framtida klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor kan färdplanen bidra till att påverka bland andra politiker, beslutsfattare, byggbolag, kunder och leverantörer. Utvecklingen mot klimatneutralitet möjliggörs och påskyndas genom en rad uppmaningar och förslag. 

Färdplanen, ett gemensamt ansvar

Färdplanen ska tillgängliggöra den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som byggsektorns värdekedja bidrar till. Den ska belysa trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller. 

En framgångsfaktor för färdplanen är att hela byggsektorns värdekedja ställer sig bakom den. Vi bjuder därför in olika företrädare att medverka i arbetsprocessen. Det är viktigt att vi får en bredd av olika aktörer i byggsektorn som deltar, till exempel kunder, leverantörer, kommuner och bygg- och anläggningsföretag.

Vill du och ditt företag ställa dig bakom färdplanen och stå med i den färdiga layoutade färdplanen - kontakta projektledare Agneta Wannerström före den 20 mars.

Färdplanen kommer att presenteras för regeringen i april 2018 tillsammans med andra branschers färdplaner.

I styrgruppen för färdplanen ingår:
Björn Wellhagen, näringslivspolitisk chef, ansvarig husbyggnad, BI
Maria Brogren, hållbarhetschef WSP
Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC AB
Mats Wendel, innovationsstrateg, Swerock AB
Johan Rootzén / Filip Johnsson, Chalmers och MISTRA Carbon Exit
Alexandra Laurén, vvd Skanska Sverige AB
Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige AB

Projektledare för färdplanen är Agneta Wannerström, gruppchef i Hållbar affärsutveckling, Skanska Sverige.

Skanska deltar i Fossilfritt Sverige

Inför klimatmötet i Paris 2015 startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige. Skanska är en av de aktörer som gått med för att tillsammans med kommuner, andra företag, organisationer och utbildningsinstitutioner bidra till att göra Sverige fritt från fossila bränslen. Ett avgörande steg för att uppnå vårt eget klimatmål.

Läs mer på webbplatsen för Fossilfritt Sverige.

Senast uppdaterad: 2018-03-14