c

Gröna veckan – veckan med extra fokus på grönt byggande och hållbarhet

För att vara den ledande hållbara samhällsutvecklaren och en förebild för vår omvärld är det viktigt att vi börjar med oss själva. Med Gröna veckan vill vi öka kompetensen och engagemanget för Skanskas gröna resa mot hållbarhet. Under veckan lägger vi därför extra stort fokus på grönt byggande och att lyfta fram goda exempel på vårt arbete inom hållbarhet. Det är ett tillfälle för oss att visa både för oss själva och för omgivningen att vi lever som vi lär.

Gröna veckan 5 – 9 oktober 2020

Årets Gröna veckan tema är ”Bättre affärer för klimatet”. Det är en uppmaning till våra kunder, samarbetspartners, leverantörer och inte minst till oss själva att fokusera på klimatfrågan när vi gör affärer, exempelvis genom att ställa klimatkrav i upphandlingar.

Genom att bjuda in våra kunder och samarbetspartners till dialog kan vi skapa bättre affärer med klimatet i fokus och därmed agera kraftfullt i klimatomställningen. Det bidrar till att vi når FN:s globala mål för hållbar utveckling och vårt löfte om att bygga ett bättre samhälle.

Aktiviteterna under Gröna veckan engagerar både våra medarbetare, kunder och andra samarbetspartners. Drygt 100 gröna ambassadörer i hela företaget samordnar aktiviteterna under veckan. För att lyfta fram eldsjälar bland våra medarbetare utser vi även "Dagens miljöhjälte". Vi jobbar även med informationsfilmer, webbföreläsningar, utbildningsmaterial, frågesport och mycket annat för att uppmärksamma och inspirera inom grönt och hållbarhet.

Senast uppdaterad: 2020-06-04