c

Grön arbetsplats

Vi tar ansvar för det vi bygger och producerar och har högt uppställda mål för att minimera miljöpåverkan. Ett effektivt verktyg för detta är Grön arbetsplats som är Skanskas egen miljömärkning av byggarbetsplatser.

Grön arbetsplats innebär att vi som byggentreprenörer lever upp till högt ställda miljökrav i produktionen och under byggskedet. Våra byggarbetsplatser, kontor, läggarlag samt fasta anläggningar som tillverkar asfalt och betong kan i dag bli Grön arbetsplats.

Grön arbetsplats innebär att miljöambitionen är högre än Skanskas standardkrav och att arbetsplatsen uppfyller en rad kriterier. Kraven kommer kontinuerligt att skärpas för att vi ska kunna höja miljöprestandan ytterligare på våra arbetsplatser och hela tiden ligga i framkant.

Senast uppdaterad: 2017-03-20