c

Om Deep Green Challenge

Genom tävlingen Deep Green Challenge vill vi hitta nya gröna tekniska lösningar och tjänster som minskar våra projekts klimatpåverkan. Dessa hjälper oss att ta steg på vägen mot att bli klimatneutrala. För dig som tävlingsdeltagare betyder det en fantastisk möjlighet att skapa uppmärksamhet kring din gröna lösning.

Skanskas målsättning för det vi kallar ”mörkgrönt byggande” är att genomföra byggprojekt med nära noll miljöpåverkan inom områdena energi, klimat, material och vatten. Det innebär bland annat noll- och plusenergibalans, noll farliga kemiska ämnen och noll byggavfall till deponi.

Skanska Sverige har även beslutat att bli klimatneutrala till 2050. Målet omfattar hela värdekedjan och intresset ökar för produkter och tjänster som minskar våra byggprojekts klimatpåverkan. Detta är en stor utmaning.

För att lyckas behöver vi hitta ny grön teknik och engagerade samarbetspartners. Er resa är vår resa, låt oss minska klimatpåverkan tillsammans!

Läs mer om vad vi letar efter

Senast uppdaterad: 2017-09-05