Bättre samhälle tillsammans

Offentlig upphandling kan påskynda omställningen

Skanska har tydliga och höga klimatambitioner som vi delar med Sveriges kommuner och regioner. Vi har goda erfarenheter av samverkan med det offentliga och om vi arbetar tillsammans har vi större möjligheter att nå de tuffa klimatmål som är nödvändiga. I det sammanhanget är offentliga upphandlingar en underskattad möjlighet att ställa högre och bättre krav på både social och grön hållbarhet

Vi är övertygade om att vägen framåt går via samverkan och
dialog, och vi driver gärna samtalet om hur vi kan skapa ett
bättre samhälle. I vår rapport nedan finns förslag och exempel
på hur vi kan gå till väga. Tillsammans kan vi påskynda
omställningen.

För denna rapport har Skanska låtit intervjua elva tjänstemän,
verksamma som upphandlare, inköpare, utredare och strateger, i tio
olika kommuner i Stockholms län. I rapporten presenteras resultatet där
kommunerna identifierar fem utmaningar. Sedan presenteras förslag
och exempel på hur hållbarhetskrav i upphandlingar ska ställas för att
bidra till att vi tillsammans uppnår ett mer hållbart samhälle.

Ladda ner rapporten

 

Cirkulärt byggande

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, är en neutral och branschgemensam arena som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Skanska är den första stora byggaktören som genom partnerskapet ansluter till samarbetet och har tillsammans med kunder redan ett antal projekt i bland annat Göteborg, Växjö och Stockholm.

Omställningen till ett mer cirkulärt byggande är en viktig fråga i branschen och för alltfler kunder och kommuner. Partnerskapet möjliggör återbruk med hjälp av digitalt stöd och ett lärande genom de samverkansarenor som vi är del av.

Tillsammans med våra kunder i våra projekt och genom vårt partnerskap i CCbuild bidrar vi till mer cirkulära produkt- och materialflöden.

Klimat - vi har påbörjat resan

loading

Social hållbarhet - från ord till handling

loading

Skanska #17 i Fortunes ranking

Skanska placerar sig på plats 17 vilket är tre positioner bättre än 2019. Den internationella affärstidningen Fortune inkluderar 53 företag på 2020 års “Change the World”-lista.

Fortune beskriver Skanskas arbete med hållbarhet och klimatmålet om att uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan år 2045 som en av anledningarna till utnämningen. Fortune lyfter även fram lanseringen av Boklok i Storbritannien vars mål är att utveckla hållbara hem till människor med vanliga inkomster.

Se hela listan med Fortunes ranking 2020