c

Våra krav på dig som leverantör

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hur vi uppför oss. Samma höga krav som vi ställer på oss själva, ställer vi även på de leverantörer som vi samarbetar med.

Här kan du läsa om de områden vi tycker är extra viktiga. Vi har även samlat de dokument som du som leverantör behöver ta del av.

Våra värderingar

Skanska strävar efter att bli världsledande inom områdena säkerhet, hälsa och miljö. I de samhällen och miljöer där vi är verksamma, har vi ett ansvar att handla rätt i alla situationer. Det är också viktigt att vi gör rätt mot våra medarbetare, affärspartners och samhället. För oss är det därför viktigt att du som är leverantör stöder våra värderingar och vår uppförandekod.

Miljö

Miljö är ett prioriterat område för oss på Skanska. Vi vill vara den projektutvecklare och byggentreprenör som leder grönt byggande. För att klara det måste de leverantörer vi samarbetar med, dela vår ambition och följa de miljökrav som vi arbetar efter.

Tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer arbetar vi för att fasa ut farliga ämnen. Skanska är en av initiativtagarna till BASTA och är medlem i Byggvarubedömningen, båda är databaser med miljöbedömda byggvaror.

"Som leverantör till Skanska jobbar jag tillsammans med hela arbetslaget för att bygga hållbara projekt. Vi lär oss hela tiden av varandra."

Vi bygger grönt och arbetar ofta med miljömärkningar av byggnader som exempelvis LEED, Svanen och Miljöklassad byggnad. Vi hjälper dig att förstå vad de innebär när du levererar material och tjänster till våra miljöcertifieringsprojekt. Vi söker alltid nya samarbetspartners som vill utveckla framtidens gröna lösningar.

Arbetsmiljö och säkerhet

Vi vill att alla på våra arbetsplatser ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Det inkluderar inhyrd personal, anlitade underentreprenörer (UE), sidoentreprenörer (SE), andra samarbetspartners och medarbetare på Skanska.

Många olyckor orsakas av människors beslut och handlingar, vilket gör att de kan förebyggas. Vi ställer krav på att alla som är på våra arbetsplatser följer våra Allmänna ordnings- och skyddsregler.

Senast uppdaterad: 2018-07-02