Etableringsmöjligheter lager och logistik

Etableringsmöjligheter för lager och logistik

Bra logistik handlar i grunden om att effektivisera flöden och processer genom företaget. Nyckeln till framgång i det arbetet är rätt utformade lokaler som är anpassade till just ert företags processer.

Vi skapar lösningar som är optimerade för varje produkt. Till exempel gör vi allt som krävs för att just dina varor ska hanteras så bra som möjligt. Bryr man sig om det lilla så märks det i det stora.

Som att ditt nya lager står klart i utsatt tid. Eller att vi gör nödvändiga justeringar under inkörningsperioden om det behövs. Så låt oss titta på din verksamhet och dina behov. Tillsammans gör vi visioner till verklighet. 

Optimerat efter era behov

Vi bygger både på uppdrag av kund, så kallade build-to-suitprojekt, och på spekulation, kubiklager.

Build-to-suitprojekt

Vi vill ge era anställda optimala förutsättningar att kunna erbjuda era kunder bästa möjliga service. Ni kan er verksamhet och era processer. Vår expertis är utformning, miljö och arbetsmiljö. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa ett projekt som är 100 procent optimerat utifrån era behov.

Kubiklager

Kubiklager är ett koncept för moderna och flexibla logistiklokaler med korta avtalstider som Skanska har utvecklat för att möta den förändrade efterfrågan på marknaden. Namnet återspeglar den tredimensionella världen i logistikbranschen där pallar, containrar och lastbilar mäts i kubik Och det bästa av allt – ingenting är omöjligt. Vi placerar väggarna så att du får exakt den storlek ditt företag behöver. Kubiklagret är ett smart koncept som fungerar i sitt grundutförande för kunden som söker moderna, effektiva logistiklokaler. Kubiklager konceptet utvecklas även för att möta specialistföretagens höga krav. I våra Kubiklager i Göteborg och Malmö lagras allt från spik till mediciner. Det kallar vi flexibilitet.

Läs om produkterna
Minimera

Framtida logistik – för ett mer hållbart Sverige

Miljö- och hållbarhetsaspekter är viktiga i all verksamhet inom Skanska, och logistikanläggningar ger goda möjligheteratt minimera avtrycket på omgivningen utan att göra avkall på kvalitén. Stora takytor innebär stora möjligheter till försörjning genom solenergi. På Kubiklagret i Sörred i Göteborg finns till exempel installerad kapacitet på 230 000 kWh per år, vilket ger en rejäl minskning av koldioxidavtrycket.

Inom våra projekt som vi utvecklar och förvaltar vill vi arbeta för biologisk mångfald, det vill säga en variation mellan och inom arter och livsmiljöer. Läs mer i artiklarna Biologisk mångfald i fastighetsprojekt och Greenfood och Skanska – samarbete för biologisk mångfald

Dessutom bygger vi med både cirkulär betong och betong med lägre klimatpåverkan, där återvinning är en central del. Med stora anläggningar blir även miljöbesparingen stor.

Intresserad av lager? Kontakta oss.

Uthyrning

Projekt

Press / Marknad