c

E20 Trafikplats Jung, Vara

Kreativa lösningar kortade byggtiden

Nära Vara i Västra Götaland har flera allvarliga olyckor skett på E20. Här är trafiken inte mötesseparerad, många pendlar till jobbet och köbildningar sker på grund av långsamma jordbruksfordon. Som ett led i att öka trafiksäkerheten har Skanska byggt trafikplats Jung.

Skanska vann uppdraget i en upphandling gjord av Trafikverket. Projektet är en utförandeentreprenad med utökad samverkan. En fyrvägskorsning har byggts om till en planfri korsning. Underfarten har byggts med två separata plattrambroar, här finns lokalväg med separerad gång- och cykelbana.

Skanskas geotekniker har gjort ett fantastiskt jobb. De kunde halvera mängden K/C-pelare (material för stabilisering av marken) jämfört med beräkningar från projekteringen. Det betydde en besparing av pengar, tid och miljö.

Byggstart skedde i december 2011. Tack vare smarta lösningar och god planering kunde öppningen av trafikplatsen tidigareläggas nästan ett år. Invigningen skedde i november 2012.

Samarbetet med Trafikverket har fungerat väldigt bra och vi fick högt betyg i den kundundersökning som utfördes efter projektet.

– Relationen med kunden är A och O för ett lyckat projekt. Vi hade ett bra team med både kundens representanter och våra medarbetare, vilket medförde ett lyckat samarbete. Det säger Henrik Nilsson, projektchef för Trafikplats E20 Jung.

Antal projekt