c

Karsuddens regionssjukhus, Katrineholm

Högre säkerhet och bättre miljö på rättspsykiatriskt sjukhus

Karsuddens regionssjukhus utanför Katrineholm är landets största rättspsykiatriska vårdenhet. Skanska renoverar och bygger nytt för att förbättra säkerheten samt boende- och arbetsmiljön. Karsudden byggdes på 60-talet. Endast en mindre renovering har gjorts vilket betyder att lokalerna är nedslitna.

Första etappen påbörjades i oktober 2013. En gammal matsal rivs och ger plats för ett nytt hus. Här kommer administrationen sitta, vilket betyder att den kommer närmare verksamheten. Huset innehåller även två plan med patientrum. Två hus byggs om och samtliga byggnader sammanlänkas. Personalen får en gemensam matsal och patientrummen blir större. Det ska bli enklare att ta sig mellan de olika delarna av sjukhuset. Transport av mat, gods och läkemedel förenklas också.

Arbetet sker med kvarboende patienter i direkt anslutning till byggarbetsplatsen vilket betyder att säkerheten på arbetsplatsen är mycket viktig. Vi har fått särskilda ordningsregler angående verktyg, fordon och kontakt med patienter. Dessutom måste vi få utdrag ur brottsregistret för alla som ska arbeta på plats.

Säkerheten på Karsudden förbättras genom de åtgärder vi utför. Fönster och väggar i patientrummen uppfyller väldigt höga säkerhetskrav.

När vi är klara med byggnaderna kommer vi att utföra ytterligare arbeten. Vi ska förvandla en stor asfaltsparkering till grönskande torg, byta ut yttre vatten- och avloppsrör, utföra finplanering samt flytta rastgårdar.

Vi har även option på etapp 2, vilket innebär fortsatta renoveringar av Karsudden. Ett politiskt beslut krävs för att den etappen ska genomföras.

Antal projekt