c

Partille Arena

Från match till konsert på en timme

Partille utanför Göteborg växer så det knakar. Därför känns det extra kul att vi byggt Sveriges första omställningsarena i kommunen, en flexibel anläggning som snabbt kan ställas om från handbollsmatch på dagen till musikkonsert på kvällen. Med 4 000 sittplatser är Partille Arena en anläggning i mellanstorlek, ett viktigt komplement till jättearenorna Scandinavium och Ullevi.

Arenan är hemvist för den framgångsrika handbollsklubben IK Sävehof, men anläggningen är till för alla. Som en symbol för detta fick 500 sexåringar ta första spadtaget i december 2013. Förutom elithandboll används även anläggningen till skolidrott, föreningsidrott och konserter. Dessutom rymmer arenan även restaurang, bowling, gym, verkstäder för driftspersonalen, konferenslokaler och kontor.

Projektet innebar några kniviga utmaningar som vi har hittade bra lösningar på. Transport av farligt gods sker på närliggande Europaväg 20, vilket innebar att vi var tvungna att dimensionera byggnaden för att klara explosioner. För att möta kravet byggde vi en böjd vägg mot E20 som är delvis platsgjuten. Dessutom har taket dubbla lager närmast vägen.
 
Arenan måste också klara vibrationer från hoppande publik på planen. Innan arbetet startade genomförde vi därför en dynamisk analys, som ledde till att vi beslutade oss för att använda spetsburna betongpålar till grundläggningen.

Många olika verksamheter kan äga rum samtidigt utan att störa varandra. Dessutom kan den ena hallen ställas om under samma dag för att passa sport- och musikevenemang av olika storlekar – något som ställde stora krav på konstruktionen av byggnaden.

Samarbetsviljan var speciell i projektet; alla kände en stolthet över att vara med om att skapa en sådan här arena. Kommunen, fastighetsbolaget, underentreprenörer och Skanska jobbade tätt tillsammans för att lösa allt på bästa sätt. Många kompetenser inom Skanska var inblandade eftersom det var ett stort projekt med unika krav.

Antal projekt