c

Bjurfors, Vindeln

Förstärkt dammsäkerhet vid Bjursfors nedre kraftverk i Umeälven

Mitt ute i skogen, i Vindelns kommun, har Skanska förstärkt dammsäkerheten för kraftverket Bjurfors nedre. Kraftverket ligger i Umeälven några mil från Umeå och vårt uppdrag var det sista av sju etapper. Vi påbörjade uppdraget 2011.

Statkraft gav oss i uppdrag att reparera energiomvandlaren nedanför dammluckorna. Den gamla var nästan borta efter att ha utsatts för stora vattenkrafter genom åren.

En energiomvandlare är en hög betongklack som vattnet slår emot när det släpps genom dammluckorna. När flödena i älven är för höga kan turbinerna inte ta emot allt vatten som kommer strömmande. Då öppnas dammluckorna och vattnet får en enorm fart. Energiomvandlaren bromsar upp vattnet och dödar energin. Därmed undviks erosion av flodfåran nedströms dammen.

Vi har torrlagt området nedströms kraftverket, som normalt ligger under vatten. Därefter har vi rivit den gamla energiomvandlaren och gjutit en ny. Det handlar om armeringsarbete, stora betonggjutningar och långa transporter av betong.

En kraftig höstflod satte stopp för projektet och förstörde en del av det vi gjort hösten 2011. Vi fick ta en paus och fortsätta på våren. Dammprojekt är alltid riskfyllda eftersom arbete sker i vattenväg men vår beredskapsplan var god. Resten av projektet löpte på utan problem och vi blev klara hösten 2012.

Antal projekt