c

Juvelen, Uppsala

Nordens mest hållbara byggnad

En skimrande trekantig byggnad som påminner om en ädelsten blir det första som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala. Juvelen är namnet på Uppsalas nya landmärke som planeras vara klart i mitten av 2018.

Skanska vann tillsammans med Utopia arkitekter den markanvisningstävling som anordnades av Uppsala kommun och fick därmed uppdraget att bygga den spektakulära byggnaden. Juvelen var även segraren i den tävling som Uppsala Nya Tidning anordnade för sina läsare.

Världsledande hållbarhet

Kommunens krav är högt ställda avseende arkitekturen: byggnaden ska vara en värdig entré till Uppsala. Hållbarhet är också mycket viktigt för kommunen, kontorsfastigheten ska vara ett nollenergihus som med hjälp av solceller och vindkraft kommer att producera lika mycket energi som byggnaden använder. Ett eget patenterat system för kylning bidrar också till en minskad energianvändning. Ambitionen är att skapa ett attraktivt designat hus som samtidigt är energisnålt, har god inomhusmiljö och innehåller sunda material. Ett hus unikt i sitt slag.

Vi har tagit uppgiften på allvar: projektet kommer att bli Skanskas grönaste hittills. Projektet är precertifierat enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum. Förhoppningen är att Juvelen kommer att bli Nordens mest hållbara kontorsbyggnad. Huset blir sex våningar högt och drygt 10 000 kvadratmeter stort.

Nyskapande arkitektur

Den guldskimrande byggnaden får sin glans av metallisk målad betong och ljusslingor. Valet av arkitektbyrå föll på Utopia tack vare deras förmåga att åstadkomma nyskapande arkitektur samt lyhördhet för byggprocessen. Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare, berättar:

– Utopia vågar ta steget att jobba med integrering av hållbara lösningar och inte minst förstår vad som är byggbart. För vår del är det givetvis väldigt viktigt att vårt tävlingsbidrag går att utföra.

En projektgrupp bestående av arkitekter, teknikkonsulter, hållbarhetsexperter, affärsutvecklare och underentreprenörer har arbetat fram det slutgiltiga förslaget. Ett tätt samarbete har lett till smarta lösningar avseende energi, miljö och arkitektur.

Första spadtaget planeras till mitten av 2016.

Antal projekt