c

Kv Oxen Större, Stockholm

Från 70-talsfastighet till modern galleria

I centrala Stockholm har vi förvandlat en äldre kontorsfastighet från 70-talet till en modern och spännande mötesplats med butiker, restauranger och kontor.

Skanska fick i uppdrag av AMF att bygga ut och bygga om kv Oxen Större, för många känt som Salénhuset. Visionen var att förvandla det tidigare slutna kvarteret till moderna kontor samt en öppen och inbjudande galleria med många entréer och strategiskt placerade butiker i gatuplan.

I etapp ett, som påbörjades i januari 2008, byggde vi om 17 000 kvadratmeter befintliga kontorslokaler samt byggde till 3 000 kvadratmeter kontorslokaler. De nya lokalerna placerades på vad som tidigare varit en innergård.

När etapp ett var färdig 2010 gick vi direkt på etapp två som inkluderade en om- och tillbyggnad av en ny galleria – MOOD. Etapp två omfattande hela 70 nya butiker och restauranger. MOOD-gallerian är i tre plan och har fått en spännande inomhusmiljö som ska påminna besökarna om en utegata.

För att anpassa den nya gallerian efter besökarna undersökte man passerande människors rörelsemönster inom de närmsta kvarteren. Utifrån detta placerades sedan ingångar och butiker. Vi öppnade upp sockelvåningarna, utökade fasaden samt byggde till nya plan. Alla fasader putsades om och kvarteret ger nu ett öppet, inbjudande och trivsamt intryck.

Då kv Oxen Större ligger mitt i centrala Stockholm har projektet varit en utmaning för oss. Med kvarsittande hyresgäster, tät biltrafik och bostäder i närområdet har vi fått visa stor hänsyn gällande buller och andra störningsmoment. Trots detta kunde vi slutföra projektet framgångsrikt, helt enligt tidplan.

Antal projekt