c

Jakobsbergs bussterminal

Ökad säkerhet med ny bussterminal

Skanska har, på uppdrag av SL, byggt en ny bussterminal i anslutning till Jakobsbergs pendeltågsstation. Mätt i resanden per dygn är Jakobsbergs station en av landets största och en av Storstockholms viktigaste knutpunkter i kollektivtrafiken.

Sedan tidigare avgick bussarna från ett öppet busstorg där resenärerna stod oskyddade – både från väder, mörker och från den täta busstrafiken. För att öka säkerheten för resenärerna och busschaufförerna så togs därför beslut om att skapa en ny säkrare terminal. Arbetet med den nya bussterminalen gick mycket effektivt. Våren 2010 påbörjades det och i december 2011 stod terminalen färdig.

Terminalen är en dockningsterminal där resenärerna kan vänta på sin avgång i en trevlig och uppvärmd vänthall. Bussarna kommer till terminalen och några minuter innan avgång öppnas dörrarna så resenärerna kan stiga på bussen. Totalt finns elva dockningsplatser för påstigande resenärer. Terminalen har även fyra avstigningshållplatser samt två hållplatser för genomgående busstrafik. Det finns också butiker och fik där resenärerna kan fördriva tiden medan de väntar.

Det fanns sedan tidigare en befintlig gångtunnel som sammanlänkar bussterminalen med tågstationen och gör det enkelt för resenärerna att ta sig till anknytande färdmedel. Tunneln har rustats upp och fått ett nytt härligt ljusintag i form av en 100 kvadratmeter stor ljuslanternin. Den har även försätts med ny hiss och trappa.

Säkerheten har varit en viktig del i projektet – både från vår och från SLs sida. I och med att resenärerna numera inte kan röra sig fritt bland bussarna så har trafikmiljön blivit säkrare för både förare och resenärer. Terminalen har också medfört en ökad säkerhet på kvällar då resenärer slipper stå utomhus i mörk miljö.

Vi har även låtit installera en funktion som gör det möjligt för busschaufförerna att enkelt se vad som händer bakom bussen när de backar ut från terminalen. Genom att dubbelblinka mot en ljussensor framför bussen så aktiveras en kamera som filmar bakom bussen. Chauffören kan då se detta på en skärm framför sig och behöver inte oroa sig för att skada någon som av misstag befinner sig på körbanorna.

Antal projekt