c

Centrumbanan, Södertälje

Dubbelspårig järnväg fördubblar kapaciteten

Mellan Södertälje hamn och Södertälje Centrum har Skanska byggt dubbelspår på uppdrag av Trafikverket. Satsningen medför ökad kapacitet för pendeltågstrafiken och ökad tillgänglighet vid hamnen. Sträckan är bara 1,8 kilometer lång men dubbelspåret innebär att en flaskpropp har byggts bort i järnvägsnätet. Tidigare har tågen till och från Södertälje hamn fått invänta varandra; nu löper trafiken på smidigt.

Förutom markarbeten för dubbelspår har vi byggt fem broar, tre stödmurar och två betongtråg. Dessutom har vi byggt om det intilliggande kommunala vägnätet.

Vi började med markarbeten i juli 2011. Tidspressen var på grund av förseningar innan vi kom in i projektet. Trots utmaningarna kunde vi slutföra projektet med ett mycket gott resultat. I december 2012 började tågtrafiken gå igen.

Eftersom järnvägen går genom trång stads- och industrimiljö var logistiken en utmaning. Vi kunde minska antalet transporter genom att återanvände nästan alla schaktmassor. Denna lösning var bra för både ekonomin och miljön. 

Vi har fortsatt med arbeten vid spåren även efter att tågtrafiken släppts på. Projektet slutfördes i december 2013.

Antal projekt