c

Utbyggnaden av Norra Hamnen

Modern logistikanläggning möjliggör klimatsmarta transporter

I april 2011 var utbyggnaden av Norra Hamnen i Malmö färdig. Efter två intensiva byggår kunde man äntligen börja använda den moderna logistikanläggningen för effektiva och miljövänliga hamntransporter. Skanska har varit totalentreprenör för bygget som varit bland de största i Malmös historia.

Hamnområdet är 500 000 kvadratmeter stort, motsvarande 50 fotbollsplaner. Här har vi bland annat muddrat 500 000 kubikmeter och sänkt djupet från fyra meter till nio meter så att färjorna kan lägga till. Vi har anlagt en kaj på 1 300 meter, färdigställt tre färjelägen för Rorotrafik, byggt en container- och en combiterminal, skapat ny ramp upp till båtarna samt en uppfört en anslutande järnväg som tar emot containertrafiken.

Centralt i omvandlingen har varit flytten av färjorna och deras godstrafik från Nyhamnen till Norra Hamnen. Hamnområdet möjliggör nu också en effektiv omlastning mellan de olika transportformerna fartyg, lastbil och järnväg.

Den moderna hamnen har medfört en rad miljöfördelar då lastbilarna som tidigare körde till Nyhamnen nu har nu flyttats till Norra Hamnen. Det innebär att bilarna inte längre behöver köra genom centrala Malmö för att nå hamnen. Inte heller behöver färjorna, som också ger ifrån sig utsläpp, gå lika långt in i hamnen.

Utbyggnaden av Norra Hamnen finansieras av Malmö kommun och kommer att användas av Copenhagen Malmö Port (CMP).

Antal projekt