c

E45 Bohus-Nödinge, entreprenad E33

Bättre framkomlighet med ny motorväg

E45 mellan Göteborg och Trollhättan är en viktig vägsträcka för västsvensk gods- och persontrafik. Men sträckan är slingrig och olycksdrabbad och har under många år haft begränsad framkomlighet. Även järnvägsspåret, som går parallellt med väg E45, är i stort behov av utbyggnad.

Nu byggs därför en fyrfältig motorväg och ett dubbelspår för järnvägen. Bakom uppdraget står BanaVäg i Väst som är en del av Trafikverket.

Skanskas uppdrag består av grundförstärkning och markarbeten för ny dubbelspårig järnväg samt utbyggnad av väg E45 till motorväg. Vårt arbete påbörjades i augusti 2009 och beräknas vara klart i december 2012.

I projektet ingår också ombyggnad av Jordfallsbron samt en ny trafikplats i två plan med fyra anslutande ramper. En lokalväg byggs ut längs med hela sträckan och bullerskydd uppförs mellan bebyggelsen och motorvägen.

Utmaningarna är många. Vi har lagt ner mycket energi på att bygga och grundförstärka. Därmed ser vi till att väg och järnväg inte sätter sig; vi minimera även riskerna för skred och ras. Arbetet utförs i tätortsmiljö, nära både bostäder och industriverksamhet. På delar av sträckan bedrivs väg- och järnvägsarbeten inom en mycket smal korridor.

En annan viktig utmaning är att tåg- och vägtrafiken ska fungera som vanligt under hela projekttiden.

 

Antal projekt