c

ModernaHus, kv Tändstickan

 • Tändstickan
  - Tändstickan
 • Tändstickan
  - Tändstickan
 • Tändstickan
  - Tändstickan
 • Tändstickan
  - Tändstickan
 • Tändstickan
  - Tändstickan
/ 5

Smart teknik halverade byggtiden

ModernaHus innebär halverad byggtid, sänkta byggkostnader och minst 30 procent lägre energianvändning. Konceptet är framgångsrikt och i Västervik har Skanska uppfört Sveriges första ModernaHus med bostadsrätter.

ModernaHus är ett nytt och lite annorlunda sätt att bygga flerfamiljshus. Byggtekniken är miljövänlig och säker. Och det går snabbt. Istället för att bygga huset på plats så gjuts stomme och fasad i Skanskas fabriker i Strängnäs och Bollebygd. På så vis görs stora tids- och kvalitetsvinster. När delarna är färdiga transporteras de och monteras sedan på plats.

Dubbelt så snabbt som traditionellt bygge

Total genomförandetid är cirka 7-8 månader. Att bygga ett ModernaHus går därmed dubbelt som snabbt som att bygga huset på traditionellt vis.

Du som väljer ModernaHus har sex olika hustyper att välja mellan. I Västervik föll valet på hustypen Önneby med fem våningar och 22 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna har stora balkonger, stort ljusinsläpp och öppna planlösningar.

Från och med 2009 byggs samtliga ModernaHus med Grön arbetsplats. Det medför exempelvis höga avgaskrav på maskinerna, att vi använder energieffektiv belysning och striktare krav än lagkraven för kemikalier och avfallshantering.

 

Antal projekt