c

Bromma Blocks, Hangar 3

Från flyghangar till modern handelsplats

Skanska har byggt den andra etappen av handelsplatsen Bromma Blocks i västra Stockholm. Här har vi omvandlat en flyghangar från 1947 till en toppmodern shoppinggalleria i tre plan med mer än 80 butiker samt ett undergrävt garage med 330 parkeringsplatser. Kontraktssumman uppgick till 700 miljoner och uppdragsgivare var KF Fastigheter.

Flyghangaren är kulturminnesskyddad. Stora delar av exteriören samt de stora stålfackverken med spännvidder på upp till 75 meter och den unika volymen invändigt har bevarats för att behålla flygplatsatmosfären. Energieffektivitet var ett annat viktigt mål och KF Fastigheter har ansökt om miljöklassificeringen GreenBuilding. På så vis förenas det gamla med det nya.

Byggarbetsplatsen var under byggperioden en av Stockholms största, både vad gäller personal och yta. I mars 2010 arbetade cirka 300 personer med den 150 000 kubikmeter stora flyghangaren.

Att planera projektet var därmed en logistisk utmaning utöver det vanliga. Det rådde dessutom högkonjunktur när program- och planeringsarbetet påbörjades, hösten 2006, vilket gjorde det extra viktigt att säkra upp rätt kompetens vid rätt tidpunkt i projektet.

Arbetet med om- och tillbyggnaden av Hangar 3 påbörjades i juni 2008 och avslutades i september 2010 då Bromma Blocks invigdes.

 

Antal projekt