c

Miljonhemmet, Råslätt Söder

Smarta byggmetoder förkortade renoveringstiden

I bostadsområdet Råslätt i Jönköping genomför Skanska en omfattande renovering av halva lägenhetsbeståndet; 1250 lägenheter. Husen byggdes mellan 1967 och 1972 och är en del av miljonprogrammet.

Vi genomför byteSmarta byggmetoder förkortade renoveringstiden av avloppsstammar, badrumsrenovering och värmekonvertering från direktverkande el till fjärrvärme. Projektet påbörjades 2007 och kommer att vara klart under 2011.

Skanska har skapat en kunskapsbank – Miljonhemmet – utifrån våra samlade erfarenheter av miljonprogrammet. I denna kunskapsbank ingår bland annat stambyten vilket vi haft stor nytta av under arbetet med Råslätt. Verktygen blir dessutom hela tiden bättre när vi utvecklar nya metoder, exempelvis har Råslätt bidragit med en modell för värmekonvertering till kunskapsbanken.

48 nationaliteter som talar över 100 språk bor i Råslätt. Vi har lyckats skapa en tydlig dialog med de boende så att de känner sig trygga och delaktiga. Ett tydligt tecken på att vi lyckats är de hyresgästenkäter som VätterHem skickat ut med jämna mellanrum och som visar att klagomålen inte ökat.

Tiden för renovering av varje lägenhet har minskats, från sex veckor till 17 dagar, och kostnaderna har reducerats med 20 procent. Det har vi klarat av genom att hitta smartare byggmetoder.

Konverteringen från el till fjärrvärme har minskat värmekostnaderna med 30% och är bättre för miljön.

Våra goda kunskaper om miljonprogrammet har lett till att vår beställare, Vätterhem, utökat vårt uppdrag. Vi hoppas även att det goda samarbetet leder till att vi får renovera de resterande 1250 lägenheterna i området.

Antal projekt