c

Brf Solgränd i Nya Hovås, Göteborg

 • I projektlokalen för Nya Hovås finns en modell av området att diskutera kring.
  - I projektlokalen för Nya Hovås finns en modell av området att diskutera kring.
 • 8 000 önskemål, idéer och förslag till förändring har kommit in i dialogarbetet.
  - 8 000 önskemål, idéer och förslag till förändring har kommit in i dialogarbetet.
 • Alla kringboende har bjudits in att vara kreativa och ta del av processen.
  - Alla kringboende har bjudits in att vara kreativa och ta del av processen.
 • Vid frukostmöten och öppet hus visas detaljerade planer för området.
  - Vid frukostmöten och öppet hus visas detaljerade planer för området.
 • Välkommen till Solgränd i Nya Hovås!
  - Välkommen till Solgränd i Nya Hovås!
 • Välkommen till Solgränd i Nya Hovås!
  - Välkommen till Solgränd i Nya Hovås!
 • Takterass
  - Takterass
 • Öppet och ljust kök
  - Öppet och ljust kök
 • Sovrum
  - Sovrum
/ 9

En blandstad i världsklass

Med närhet till den äldre och traditionella bebyggelsen skapar vi en ny stadsdel mitt emellan hav och natur i Nya Hovås söder om Göteborg. En bärande tanke med området är att skapa en attraktiv plats för alla, oavsett ålder och livssituation. En torgkänsla med utbud, liv och rörelse där kvarter med bostäder, skolor, bibliotek, apotek, butiker, restauranger och kontor samsas med parker, grönområden och promenadstråk. Hela stadsdelens byggnationer med totalt 1300 bostäder beräknas pågå i cirka tio år.

Dialog för medbestämmande

Nya Hovås är en ny stadsdel som utvecklas i sin helhet genom ett omfattande dialogarbete: både mellan de byggherrar som fått tillgång till mark, övriga aktörer i byggprocessen och i kommunikation med de kringboende. Tack vare det arbetet har planeringsprocessen berikats av värdefulla inspel som kontinuerligt höjt kvaliteten i utformningen av området samtidigt som mycket få överklaganden kommit in. Dialog och delaktighet har blivit ett genomgående arbetssätt och projektet uppmärksammas när det handlar om nya sätt att stadsutveckla.

Läs mer om den sk Nya Hovås-modellen under fliken ”hållbarhet och grönt”.

Variation viktigt mål

Med målet ”en småskalig blandstad i världsklass” är variation är ett signum för området. Fasader i olika material och utseenden omsluter bostäder blandade med butiker i den mindre skalan. Kvarteren gestaltas för att ge en känsla av småskalighet och utformas i samarbete med en landskapsarkitekt för att ge olika delar av området sina egna uttryck, exempelvis ”gröna gränden” och ”urbana stråket”. 

Skanskas första kvarter är BRF Solgränd, bostadsrättslägenheter med 1-5 rum och kök. Kvarteret består av tre olika hus med varsin särprägel, som i samverkan med material och kulörer skapar en helhet.

Gedigna materialval som skiffer, tegel och puts möter moderna former. Taklandskapet är uppbrutet med varierande takhöjd och olika takvinklar, vilket ger unika takterrasser och balkonger.

Antal projekt