c

Tölö Trädgårdar, Kungsbacka

  • Tölö Trädgårdar - Här planerar vi för moderna villor med gröna utsikter.
    - Tölö Trädgårdar - Här planerar vi för moderna villor med gröna utsikter.
  • Exteriör trädgård
    - Exteriör trädgård
  • Kök
    - Kök
/ 3

Med gröna utsikter och barnen i fokus

Vi fortsätter att utveckla bostadsområden i Kungsbacka med moderna hus och gröna omgivningar. Närheten till Kungsbacka, Göteborg och ett rikt utbud av fritidssysselsättning och natur gör området attraktivt. I Tölö skapar vi nu ett villaområde med små gator som möts i mindre torg där kvarteret ges en egen karaktär. Projektet Tölö Trädgårdar blir en fortsättning på bostadsområdet Tölö Ängar.

Skanska bygger 82 tvåplanshus i flera etapper med fyra olika utföranden mellan 125 och 149 kvm. Sverigehuset och Kungsbacka kommun äger också mark inom planområdet som kommer att fyllas av runt 250 nya bostäder totalt.

Husen är utformade att passa såväl småbarnsfamiljen som tonårsfamiljen. Med detta i åtanke bygger vi flexibla planlösningar som möjliggör ett bra boende för olika målgrupper och vårt hållbarhetsarbete i området är inriktat just på barn och ungdomar. Vi vill verka för gemenskap och en rik fritid, främja lek och lärande och skapa en trygg boendemiljö. Läs mer om det under fliken ”Hållbarhet och grönt”.

Antal projekt