c

Örgryte Torp

  • Örgryte Torp
  • Örgryte Torp
  • Andrapristagaren i Skanskas konsttävling. En bronsstaty kommer att uppföras i kvarteret.
  • Förstapristagaren i Skanskas konsttävling. Husens fem entréer kommer att smyckas av glaskonst på temat testbilder.
  • Social hållbarhet: I Örgryte-Torp blir praktik bron till ett jobb i byggbranschen
  • Örgryte Torp

Attraktivt område med en samhällsfrämjande dimension

I populära Örgryte Torp i kanten av rekreationsområdena Skatås och Delsjön bygger vi energieffektiva flerbostadshus och radhus med alla moderna bekvämligheter. Här bor man nära centrum men med natur och sjöar som granne. Vi uppför 87 bostadsrättslägenheter i storlek 1-5rok och därefter 24 radhus om 130-170 kvm.

Projektet ger möjlighet både till ett gott liv och en god samhällsgärning. Örgryte Torp är ett av de första projekten där Skanska Nya Hem Göteborg formulerat sociala åtaganden i sin bostadsutveckling, med inriktning på kultur, mångfald och integration.

Dels får utrikesfödda familjeförsörjare får chans till praktik och lärlingsanställningar under projekttiden. Dels genomförs inspirerande aktiviteter som gästföreläsningar på skolor och studiebesök på bygget.
Erfarenheterna ska både ge individer värdefulla meriter och en fot in på arbetsmarknaden och bredda Skanskas rekryteringsbas i det längre perspektivet.

Antal projekt