c

Flemingsbergsdalen

Den gröna kunskapsstaden

I Flemingsberg utanför Stockholm utvecklar Skanska en ny stadsdel. I oktober 2014 påbörjades etapp 1 som innebär 184 hyreslägenheter, handel och ett torg. Dessutom bygger vi ett sportcenter med läktare för cirka 400 åskådare. Projektet pågår till sommaren 2017.

I området finns Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola. Här pluggar 16 000 studenter och snart får de sällskap av fler. Polishögskolan flyttar hit och KTH bygger ett utbildningshus för medicinteknik med plats för 800 studenter. Röda Korset kommer också att flytta sin utbildning till området. Det stora behovet av hyreslägenheter ökar därmed ännu mer.

Även privata kunskaps- och forskningsföretag är på väg att etablera sig i området. Vi kallar den nya stadsdelen för en kunskapsstad eftersom den blir en mötesplats för studenter och forskare. Men även för att vi samlar och använder kunskap om grönt byggande. Målet är att Flemingsbergsdalen ska bli en ny stadsdel med fokus på miljö, hållbarhet, hälsa och kunskap.

Skanska har verkat i Flemingsberg länge. Vi var med och byggde rättscentrum och har ägt den mark vi nu bygger på sedan 1989. Under 25 år har vi gratis lånat ut marken till infartsparkering. Efter noggrann projektering satte vi hösten 2014 spaden i backen och skapar nu en regional stadskärna med blandad bebyggelse. Att vi har tänkt rätt, bekräftas av intresset: hyresfastigheten är såld till en långsiktig förvaltare, ICA Maxi hyr handelsplatsen och kommunen hyr sporthallen.

Sporthallen och ICA Maxi kommer att dra folk till området, därmed finns underlag för fler verksamheter. Vi på Skanska planerar redan för nästa etapp. I arbetet med att bygga en hel stadsdel måste vi hela tiden tänka flera steg i förväg. Vi vill ha alla möjligheter öppna för att skapa en regional stadskärna som lockar människor och företag.

Antal projekt