c

SABO Kombohus Plus

Skanska har utsetts till ramavtalsleverantör åt SABO. Inom ramavtalet SABO Kombohus PLUS erbjuder vi Svanenmärkta hem på sex månader.

Vårt Kombohus Plus innehåller bland annat:

  • Svanenmärkta punkthus, 5-8 våningar
  • Sex månaders byggtid
  • Låga drifts- och underhållskostnader
  • Stomme i betong
  • Material av hög kvalitet, till exempel helkaklade badrum och parkett genomgående i övriga rum
  • Ett beprövat byggsystem som i år firar 10-årsjubileum

Läs mer om vårt byggkoncept Kombohus Plus

Välkomnande hyresrätter

Vi på Skanska är otroligt glada över att få erbjuda SABOs medlemmar punkthusen i byggkonceptet ModernaHus. Och detta samma år som konceptet fyller 10 år. Allt startade 2002 med regeringsbetänkandet ”Skärpning gubbar!” vilket bland annat handlade om att hålla nere byggkostnaderna och höja kvaliteten inom bygg- och anläggningssektorn.

”Skärpning gubbar!” fick fart på byggherrarna. Skanska initierade ett nytt arbetssätt med influenser från industriella processer. Det handlade om att komma åt totalekonomin, det vill säga att det ska vara kostnadseffektivt att bygga och att äga. Arbetssättet utvecklades till byggprocess och namngavs ModernaHus. Året var 2003. 2005 uppfördes hustypen Kristina för första gången. Platsen var Örebro. Erfarenheter från Örebro, efterföljande byggprojekt och det gedigna arbetet med att effektivisera byggprocessen utan att göra avkall på kvalitet resulterade 2010 i ett Svanencertifikat.

Stöd i förberedande arbeten?

Vill du ha hjälp att hitta rätt hustyp och den bästa placeringen utifrån din byggplats förutsättningar? Vi levererar enklare situationsplaner kostnadsfritt. Skicka din förfrågan till komboh...@skanska.se.

Ramavtal endast för SABO-bolag

Ramavtalet SABO Kombohus PLUS gäller endast SABO-bolag. För mer information kring avtalet kontakta SABO, www.sabo.se.

Referensprojekt

Nedan följer ett urval av våra Svanenmärkta referensprojekt med låga kreditivkostnader och med snabb inflyttning.

Söderköping

Kund: Ramunderstaden
Kontakt: Torbjörn Olsson, vd
Entreprenad: TE i partnering
Upplåtelseform: HR
Inflyttning: Januari 2012
Hustyp: Kristina

Ludvika

Kund: LudvikaHem
Kontakt: Ulf Rosenqvist, vd
Entreprenad: TE i partnering
Upplåtelseform: HR
Inflyttning: Sommaren 2013
Hustyp: Kristina

Ytterby

Kund: Kungälvsbostäder
Kontakt: Bo Genvad, vd
Entreprenad: TE i partnering
Upplåtelseform: HR
Inflyttning: Våren 2013
Hustyp: Frida (Lamell från ModernaHus. Ingår ej i ramavtal Kombohus PLUS.)

Senast uppdaterad: 2017-02-09