Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Tävlingsregler

Vill du utveckla grönare samhällen? Då har du samma målsättning som Skanska. För att lyckas behöver vi hitta ny grön teknik och engagerade samarbetspartners. Senast den 14 oktober behöver vi ditt tävlingsbidrag.

Om tävlingsbidragen 

Skanska behöver utveckla fler gröna lösningar inom många delar av vår verksamhet. I Deep Green Challenge koncentrerar vi oss på lösningar inom två verksamhetsgrenar: Husbyggnad samt Väg och anläggning.

Gemensamt för alla ämnesområden är att lösningar, teknik och system ska vara kostnadseffektiva jämfört med grön prestanda och funktion som uppnås.

Ett tävlingsbidrag kan antingen koncentrera sig på att lösa ett behov, som tar oss ett mindre men viktigt steg på vägen, eller föreslå kombinationer av produkter och lösningar som tillsammans uppfyller flera behov inom exempelvis både energi och material.

Vem kan tävla? 

För att vara med i tävlingen Deep Green Challenge måste ditt företag ha ett organisationsnummer. Lösningen (tävlingsbidraget) måste finnas tillgänglig på den svenska marknaden innan 2014 års slut, med ett ungefärligt riktpris. Alla finalister måste gå igenom Skanskas ordinarie företagskontroll.

Hur gör jag? 

Anmäl ditt tävlingsbidrag genom att fylla i formuläret här. Sista dag för att skicka in ditt bidrag är den 14 oktober.

Efter en första gallring går de bästa bidragen vidare i tävlingen. Dessa kontaktas och får möjlighet att komplettera sitt tävlingsbidrag med ett mer detaljerat underlag som skisser, beräkningar, fakta med mera fram till den 30 november. Därefter görs den andra gallringen då upp till tio finalister ska utses. Den 18 december kommer finalisterna att presenteras på vår hemsida. 

De slutgiltiga vinnarna kommer sedan att utses av en jury under finaldagen den 28 januari på Skanskas huvudkontor i Stockholm, i Lindhagensalen. Alla finalister kommer då att få presentera sina lösningar inför juryn samt övrig publik.

Kriterier vid bedömning 

Vid värderingen av de inkomna tävlingsbidragen kommer vi att utgå från följande kriterier:

”Mörkgrön prestanda”: Vad kan lösningen hjälpa oss med? Finns annan positiv eller negativ miljöpåverkan att beakta?

Kostnadseffektivitet: Hur kostnadseffektiv är lösningen? Hur stor miljöprestanda får vi för gjord investering? Finns en möjlig framtida och/eller årlig besparing?

Kvalitet: Hur säkra kan vi vara på att lösningen är funktionell och i enlighet med Skanskas krav på kvalitet? Är lösningen beständig, finns referenser eller mätprotokoll som styrker produktens kvalitet och funktion?

Innovationsgrad: Hur unik är lösningen? Är företaget ensamt om idén eller finns konkurrenter med liknande idéer?

Användningspotential: Hur väl passar lösningen in i Skanskas projekt? Kan den enbart användas i enstaka projekt? Kommer den att kunna användas i stor skala eller i många olika typer av projekt?

Läs mer om vad vi letar efter »

Tävlingsledning 

Från Skanska deltar representanter från tre olika enheter: Hållbar affärsutveckling, Inköp Sverige samt Skanska Teknik. På så sätt skapas en helhetssyn i utvärderingen av tävlingsbidragen. Vi vill möjliggöra för en implementering av de mest intressanta gröna lösningarna i Skanskas verksamhet inom husbyggnad samt väg och anläggning.

I Deep Green Challenge samarbetar vi med Sustainable Business Hub. Det är ett nätverk för miljöteknikföretag i södra Sverige som arbetar för att skapa kontaktytor som ger möjlighet till nya affärer. 

Juryn som utser den slutgiltiga vinnaren under finaldagen består av representanter från ledning och teknisk expertis från Skanska Sverige samt Sustainable Business Hub.

Priser 

 

  • En prissumma om 50 000 kronor kommer att ges till bästa lösning för Husbyggnad respektive Väg och anläggning.
  • Alla finalister kommer att presenteras på Skanskas hemsida samt intranät.
  • Skanskas interna fond Green Concept Lab kommer att stötta två byggprojekt som vill testa och utvärdera de vinnande lösningarna genom att bidra med ekonomiskt stöd.
  • Vi kommer aktivt att försöka matcha vinnarbidragen med lämpliga byggprojekt inom Skanskas verksamhet.

 

Sekretessregler       

För att du som medverkande i tävlingen ska känna dig trygg med att lämna ut tekniska detaljer och ekonomiska beräkningar för dina lösningar har vi utformat särskilda sekretessregler. 

Skanska kommer inte, utan tävlingsdeltagarens medgivande, att själv använda eller sprida sådana handlingar som tävlingsdeltagaren lämnar in inom ramen för tävlingen i annat syfte än att genomföra tävlingen. Men avsikten är att handlingarna ska kunna användas av Skanska och tävlingsdeltagaren i eventuella gemensamma projekt.