Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Sverige 2070 – våra framtidsvisioner

Hur ser Sverige ut år 2070? Var finns potentialen och vad behöver vi göra redan nu för att nå dit vi vill? Tillsammans med ett antal olika aktörer har Skanska tagit fram visioner för hur Stockholm, Göteborg, Öresund och Norrland kan komma att se ut år 2070.

Uppsala 360

Uppsala 360


Under de kommande 30 åren kan Uppsala växa med 150 000 invånare. Stora investeringar måste göras för att möta ökande behov av bostäder, arbetsplatser, service och transporter.

Läs mer om vår vision Uppsala 360

Göteborg 2070


Navet i Skandinavien – en stad i världen. Så ser visionen ut för Göteborg år 2070. Bakom visionen står Skanska, MTR, Sweco, Volvo Cars och Volvokoncernen.

Läs mer om vår vision Göteborg 2070

Norrland 2070


Norrland har stor potential att bli en tillväxtmotor för hela Sverige. Men då krävs kunskap, kapital och samarbete redan nu. Skanska har tillsammans med Umeå universitet tagit fram Vision Norrland 2070 där dessa frågor lyfts.

Läs mer om vår vision Norrland 2070

Öresund 2070


Öresundsregionen är en av norra Europas viktigaste tillväxtregioner och genom långsiktiga och konkreta lösningar kan man ta tillvara på potentialen. Skanska och Sweco presenterar en gemensam vision.

Läs mer om vår vision Öresund 2070

Stockholm 2070


Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och fram till år 2070 förväntas befolkningen öka med drygt en miljon invånare. Tillsammans med Sweco och MTR har Skanska tagit fram en vision för hur Stockholm kan se ut 2070.

Läs mer om vår vision Stockholm 2070