Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Kommersiell utveckling

Vi initierar, utvecklar och investerar i kommersiella fastigheter. Kontor, logistik och volymhandel är våra tre viktigaste produkter. Vi är långsiktiga i vårt arbete – det är inte ovanligt att ett projekt tar mellan fem och tio år, från idé till färdig byggnad.

Kommersiell utveckling

Ett bra geografiskt läge på fastigheterna är grundförutsättningen för vår verksamhet. Vad gäller kontor är vi i Sverige lokaliserade till Stockholm, Malmö och Göteborg. Logistik och volymhandel jobbar vi med över hela landet.

Vi jobbar i hela värdekedjan: Från den första idén om att skapa ett projekt tills det att byggnaden är klar och övergår i förvaltning. På detta sätt har vi byggt hela vårt befintliga fastighetsbestånd och även ett stort antal fastigheter som vi avyttrat genom åren.

Vår verksamhet resulterar i:

  • Kontor. I Sverige är vi verksamma i Stockholm, Malmö och Göteborg
  • Logistik. Verksamma i hela Sverige.
  • Volymhandel. Verksamma i hela Sverige.
  • OCW (Other commercial warehouses). Verksamma enbart i Göteborg.

Miljövänliga fastigheter och energieffektivitet är självklarheter när vi ska genomföra våra projekt. Skanska har genom åren utvecklat en rad lösningar för att processen och produkterna ska vara så miljövänliga som möjligt. Alla kommersiella fastigheter som vi utvecklar certifieras i enlighet med miljöcertifieringssystemet LEED.

Så jobbar vi

Projektutveckling

Genom långsiktig marknadsnärvaro bidrar vi till samhällsutvecklingen med nya idéer för arbetsplatser. Projekten utformas sedan i nära samarbete med kommuner och övriga intressenter.

Byggherrar och fastighetsägare

Vi äger och finansierar själva samtliga projekt och under byggproduktionen är vi byggherrar och fastighetsägare. Eftersom vi genomfört ett stort antal projekt har vi byggt upp den erfarenhet och det kunnande som krävs för ett väl genomfört projekt. Bland annat ställer vi mycket höga krav på genomförandet vad gäller miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Uthyrning

Ett företags image skapas till stor del av företagets lokaler. Med rätt lokal kan företaget attrahera både arbetskraft och nya kunder. Vi jobbar kontinuerligt med att erbjuda våra lokaler på hyresmarknaden. Vid en förhyrning utformas lokalerna i nära samarbete med hyresgästen.

Förvaltning

Vi har ett fastighetsbestånd som vi byggt i egen regi och förvaltar. I nära dialog med våra hyresgäster försöker vi hela tiden att förbättra vårt arbete.

Transaktion

Vi investerar kontinuerligt i mark och nya projekt samt säljer en del av våra färdigställda fastigheter.