Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Bygg- och anläggningsverksamhet

Bygg- och anläggningsverksamheten är nog det de flesta tänker på när de hör ordet Skanska. Vi är verksamma i hela Sverige och är varje dag med och förbättrar samhället.

Bygg- och anläggningsverksamhet

Bygg- och anläggningsverksamheten är Skanskas största och äldsta verksamhetsgren. Det är också ur den som våra tre övriga verksamhetsgrenar – kommersiell utveckling, bostadsutveckling och infrastrukturutveckling – växt fram. I byggverksamheten ingår följande:

  • Husbyggande. Resulterar exempelvis i kontor, bostäder, sjukhus och skolor. Här ingår även byggservice, installationer och maskinuthyrning.
  • Väg- och anläggningar. Vägar, broar, tunnlar, järnvägar och grundläggning är några exempel på projekt inom väg- och anläggning.
  • Asfalt och betong. Vi tillverkar asfalt, betong, bergmaterial och genomför vägunderhåll och beläggningsarbeten.

Så jobbar vi

Vår kärnverksamhet är projekten. Hur vi jobbar varierar mycket eftersom projekten ser så pass olika ut.

Vi erbjuder tjänster inom byggande av hus, anläggningar och bostäder. Inom byggverksamheten utförs dessutom uppdrag av servicekaraktär, dels byggservice, reparationer och liknande, dels drift och underhåll av industri- och transportanläggningar. Verksamheten inriktas mot såväl företagskunder som myndigheter. Genom vår storlek och ledande ställning kan vi åta oss de största och mest komplexa uppdragen för de mest krävande kunderna.