Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Bostadsutveckling

Vi utvecklar och skapar levande närområden med nya hem som vi sedan säljer till privata konsumenter. Inför varje nytt projekt gör vi omfattande analyser där vi anpassar vårt erbjudande utifrån människors olika drömmar och behov. Kärnan i vår verksamhet är att skapa ökad livskvalitet.

Mark i riktigt bra läge är grundförutsättningen för vår verksamhet. I Sverige arbetar vi främst med de tre storstadsområdena, det vill säga Stockholm, Malmö och Göteborg med omnejd.

Vi har en relation till slutkonsumenten under hela processen; från första intresseanmälan till kontraktsskrivning, tillval, inflyttning och därefter även ett par år efter inflytt.

Som stor aktör har vi dessutom möjlighet att påverka hur ett område ska utvecklas, vem det ska passa för och vilken närservice som finns där när allt står klart. Vi vet att aspekter som kök och balkong/uteplats har stor betydelse när man väljer nytt hem. Men lika viktigt är känslan och förväntan på en ökad livskvalitet och därför lägger vi extra stort fokus på att skapa vackra, välplanerade hem som passar de boendes behov.

Limhamns Sjöstad är ett exempel på Skanskas bostadsutvecklingsprojekt.
Se fler exempel på våra bostäder »

Så jobbar vi


Konceptfas

Redan innan vi köper mark har vi oftast en idé om vilken typ av område vi vill skapa. När vi väl äger marken utvecklar vi analysen och planerar både området och de enskilda hemmen – och för vem dessa är tilltänkta – mer i detalj. ”Vad är viktigt för vår blivande kund och hur kan vi leverera detta på ett bra sätt?” är frågor som styr alla faser av vårt utvecklingsarbete.

Säljstart

När du köper ett nytt hem är du med tidigt i projektet. Vi börjar sälja hemmen minst ett år innan inflyttning, och ofta flera månader, innan byggstart. Det innebär att våra kunder kan vara med och påverka inredningen och detaljerna i sitt nya hem.

Kontraktskrivning och tillval

En av fördelarna med ett nytt hem är att kunden kan välja utförande. När kontraktet är skrivet börjar därför den spännande resan med att välja färg, material och göra övriga tillval.

Inflyttning och serviceansvar

Även när husen står färdiga och de boende flyttat in så finns vi kvar och tar hand om frågor och eventuella problem så att det nya hemmet blir ett bekymmersfritt hem.