Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Skanska i siffror

Under 2015 har koncernens medarbetare levererat bra resultat och bidragit till ett hållbart samhälle. Det gör oss till ett av världens största byggföretag. Mycket av det vi gör går inte att värdera i siffror, men ger en snabb överblick av företaget.

Under 2015 har koncernens medarbetare levererat bra resultat och samtidigt bidragit till ett hållbart samhälle.

Kort om Skanska

Medarbetare 2016
10 300  affärsområde Sverige
40 600 i världen
Intäkter 2016 
37 (34) miljarder kronor affärsområde Sverige
151 (153) (miljarder kronor i världen

Antal sålda bostäder 2016
2 300 (2 200) affärsområde Sverige
4 600 (4 100) i världen

Internationell verksamhet
Vi finns i tio länder i Europa och är
verksamma i USA
  • Skanska är 129 år (grundades 1887).
  • Vår säkerhetsvision är noll olyckor.
  • Mer än två tredjedelar av orderstocken i Skanska Sverige är grönt byggande enligt Gröna kartan, vår egen modell för att styra, mäta och kommunicera vad vi menar med grönt byggande.
  • Marknadsandel för byggverksamheten i Sverige är 7,5 procent.
  • Hur ser Sverige ut år 2070? Det funderar vi över i våra framtidsvisioner.

Finansiella nyckeltal koncernen 2016

Intäkter: 151 (153) miljarder kronor
Orderstock: 196 (158) miljarder kronor
Resultat efter finansiella poster: 8 (6) miljarder kronor
Avkastning på eget kapital: 28,3 (21,9)%

Mer finansiell information

Skanskas B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och handlas under symbolen SKA B. Fullständig finansiell information finns på skanska.com

Fullständig finansiell information finns på skanska.com