Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng
Under 2015 har koncernens medarbetare levererat bra resultat och samtidigt bidragit till ett hållbart samhälle.

Kort om Skanska

Medarbetare 2015
10 300 i Sverige
48 500 i världen
Intäkter 2015 
34 miljarder kronor i Sverige
153 miljarder kronor i världen

Antal sålda bostäder 2015
2 200 i Sverige
4 100 i världen

Internationell verksamhet
Vi finns i tio länder i Europa och är
verksamma i USA

Finansiella nyckeltal koncernen 2015

Intäkter: 153 miljarder kronor
Orderstock: 158 miljarder kronor
Resultat efter finansiella poster: 6 miljarder kronor
Avkastning på eget kapital: 21,9%

Mer finansiell information

Skanska är listat på OMX Nordiska Börs och huvudkontoret ligger på västra Kungsholmen i Stockholm.

Fullständig finansiell information finns på skanska.com