Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Finalisterna i Deep Green Challenge

Nu är det klart vilka tävlingsbidrag som går vidare till finalen den 28 januari. Här kan du läsa om alla finalisterna och deras bidrag.


Lösning: Ecopilot

Företag: Kabona, Borås

Kort beskrivning: Samordnat styr- och reglersystem för värme, kyla och ventilation. Ecopilot styr värme, kyla och ventilation efter en definierad komfortzon, detta medför ett jämnare inomhusklimat då de olika systemen arbetar tillsammans. Ecopilot nyttjar byggnaden som ett energilager och säkerställer att styrningen av ventilation, värme och kyla samordnas. Ecopilot kombinerar förbättrat inomhusklimat med sänkt energiförbrukning.


Lösning: IntegerSol

Företag: Midsummer AB, Järfälla

Beskrivning: Midsummer har utvecklat en tunn, lättviktig och flexibel solpanel som väger mindre än en tredjedel av traditionella glaspaneler, går att böja för att installera på annat än platta tak men främst av allt; går att enkelt och smidigt integrera med papp- och membrantak. Den största nyttan med att installera Midsummers solpaneler är att man minskar användandet av el genom att köpa mindre el från elnätet och istället utnyttja egenproducerad, grön solenergi. Panelerna fungerar även som isolering och kan marginellt minska värmeförluster under vintern och värmeinflöde under sommaren.


Lösning: Modulärt system för solceller och energilagring

Företag: Ferroamp Elektronik AB, Spånga

Beskrivning: Ferroamps Energihub är ett modulärt system som integrerar solceller, lokal energilagring och lokal förbrukning i fastigheter. Det modulära konceptet ger ett system kan anpassas från mindre villainstallationer till större fastigheter med användning av samma grundkomponenter. Solcellssträngar eller energilagringsmoduler kopplas in. Ger lägre elnätavgifter och bidrar även till minskade förluster i distributionsnätet.


Lösning: FlexiClean

Företag: FlexiClean AB, Västerås

Beskrivning: FlexiClean är en filterhållare för rening av dagvatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och innovationen är laddad med egenskaper som avsevärt förbättrar och förenklar arbetet med inspektion och underhåll av brunnar. Med FlexiClean så uppfylls kundens behov att rena sitt dagvatten på ett mycket kostnadseffektivt sätt och uppfyller EU:s direktiv med ökade krav på att minska utsläpp som träder i kraft från 2015.


Lösning: Framtidens dusch

Företag: Orbital systems, Malmö

Beskrivning: Duschsystem som återvinner vatten under tiden användaren duschar. Grundidén kommer från ett examensarbete på Lunds Tekniska Högskola och ett samarbetsprojekt med NASA för rymdresor mot Mars. Genom att återvinna duschvattnet i realtid kan man kraftigt reducera vattenförbrukningen med upp till över 90 % vid varje duschtillfälle och filtreringsteknologin säkerställer att det återvunna vattnet samtidigt blir renare än vanligt kranvatten.


Lösning: Natur 2.0

Företag: Urban Green, Stockholm

Beskrivning: UrbanGreen Natur 2.0 med biotopväggar och biomoduler skapar biologisk mångfald, trevliga gröna miljöer och förbättrad hantering av dagvatten för varje byggnad och anläggning och ska klara de tuffaste vintrarna och de värsta tropiska sommarregnen. Biotopväggarna är utvecklade med ett flertal ekosystemtjänster som bisamhällen, insektshotell och fågelholkar. De är energisparande, förlänger livslängden på material, hindrar översvämningar och skapar nya livsmiljöer för djur, insekter och människor.


Lösning: Freedd

Företag: Envic-Sense AB, Västerås

Beskrivning: FREEDD är ett mätinstrument för detektering av förorenade massor och vatten och snabba provsvar. Man får sitt provsvar i realtid, vilket ger stora möjligheter till att snabbt få beslutsunderlag under pågående sanering och genom att göra analyser på och därmed kapa väntetider och stilleståndskostnader.


Lösning: SL-Deck

Företag: Abeo A/S , Frederiksberg (Danmark)

Beskrivning: Abeo ha rutvecklat ny teknik för prefabricerade betongelement. Tekniken kombinerar styrkan i armerad betong med låg vikt och hög isoleringsegenskaper som resulterar i ett starkt lättviktsdäck som klarar tunga laster och längre spännvidder och som kan reducera både byggnadstid och kostnader. CO2 besparingar på upp till 35-40% jämfört med traditionella däcklösningar.


Lösning: Återvinning av panelsystem

Företag: Paroc AB, Skövde

Beskrivning: Paroc - återrvinning av panelssytem bestående av mineralull och metall som tillsammans minskar miljöpåverkan avsevärt. Återanvändning av våra kunders spill från isoleringsarbete genom konceptet Rewool.


Lösning: Bortom hållbar utveckling DESSO AIRMASTER

Företag: DESSO, Malmö

Beskrivning: Hållbara textila mattor och plattor som tillverkas efter Cradle to Cradle®-modellen med tillämpningar som kontor, offentliga byggnader, skolor. DESSO AirMaster® minskar mängden farligt damm i inomhusluften och därmed förbättrar livskvaliteten.