Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Mångfald och inkludering

För att på bästa sätt kunna bygga framtidens samhälle behöver vi kvinnor och män, människor med olika bakgrund, ålder och erfarenheter.
- Att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla människor kan bidra fullt ut, där alla människors kompetens tas tillvara, är högsta prioritet. Det handlar om våra värderingar, vad vi står för och vilka vi vill vara. Det handlar också om vår konkurrenskraft och lönsamhet och vår ambition att vara nummer ett på marknaden, säger Pierre Olofsson, vd för Skanska Sverige.

Mångfald

Vi värdesätter mångfald

När vi på Skanska pratar om mångfald menar vi exempelvis kön, ålder, etnicitet och olika utbildnings- och yrkesbakgrund. Vårt mål är att vi som jobbar på Skanska ska spegla hela befolkningen. Vår rekrytering ska leda till ökad mångfald. Detta ser vi som en förutsättning för att nå ökad lönsamhet och bli en attraktiv arbetsgivare. Vi ska öka mångfalden genom att anställa fler kvinnor, personer med annat etniskt ursprung än svenskt och personer med olika utbildningsbakgrund.

Skanska strävar efter en inkluderande arbetsplats

En inkluderande arbetsplats innebär en kultur där man delar kunskap och tillvaratar olika perspektiv. Detta tror vi resulterar i en mer innovativ miljö, som i sin tur leder till ökad trivsel och produktivitet. Genom att ha en inkluderande arbetsplats kan vi attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare från en bred grupp av individer och kompetenser. Ett Skanska som speglar samhället tror vi är en förutsättning för att vi ska navigera rätt och förutse förändringar som påverkar oss och våra kunder.

Vi jobbar inte bara med mångfald internt inom Skanska. Vi driver också projekt ute i samhället, och i samarbete med andra aktörer som arbetar för ökad mångfald