Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Starka värderingar

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö och hur vi uppför oss. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bli uppfattade som den ledande samhällsutvecklaren.

Ledande samhällsutvecklaren

Som den ledande samhällsutvecklaren driver vi utvecklingen för att ta fram smarta tekniska lösningar och prova dessa i våra olika projekt. Vi vill visa hur dessa lösningar inte bara bidrar till en bättre miljö utan även till lägre livscykelkostnader. 

Skanska har sedan länge arbetat med att analysera och definiera hur vi kan bidra till en mer hållbar värld. Vårt engagemang har byggts in i policies, etiska uppförandekoder och våra värderingar; Värna om livet, Agera etiskt och öppet, Bli bättre - tillsammans samt Vid kundens sida.

Så arbetar vi med hållbarhet

Skanska arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Det innebär att vi arbetar med frågorna utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Vi stödjer Brundtlandskommissionens definition på hållbar utveckling som säger att vi måste säkerställa att vi kan tillgodose världens behov idag utan att kompromissa med möjligheterna för framtida generationer att tillgodose deras behov. På finansiellt språk innebär det att kunna leva på den ränta som jorden ger oss istället för att leva på kapitalet.

Vår hållbarhetsagenda är en integrerad del av ansvaret hos linjeorganisationen. Vi har också en stabsfunktion på cirka 30 personer som fungerar som stöd till linjeorganisationen i frågor relaterade till hållbar utveckling.