Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Höga ambitioner

Med ambitionen att vara ledande inom hållbar stadsutveckling inkluderar vi alla delar av vår verksamhet i detta arbete. Det gäller leverantörer, underentreprenörer och samarbetspartners. Vi driver också utvecklingen genom att ständigt fånga upp nya idéer i tidiga skeden.

Gröna affärer

Byggnader och transporter står vardera för cirka 30 procent av Sveriges totala energianvändning. Grönt byggande är vårt begrepp för ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande som sträcker sig längre än dagens standard. Vi hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan, vilket är positivt för både affärer och varumärke.

Skanska har utvecklat en egen modell, Skanskas Gröna karta, för att kunna mäta och följa upp vår utveckling inom de fyra prioriterade områdena: Energi, klimat, material och vatten. 

Gröna inköp

Globalt har Skanska cirka 90 000 leverantörer varav 10 000 i Norden. Vi letar hela tiden efter de bästa leverantörerna som kan leverera så säkra, etiska och hållbara lösningar som möjligt. Den övervägande delen av våra inköp görs lokalt och regionalt på respektive hemmamarknad.

Som ett led i vårt ledarskap inom hållbarhet har vi fått förmånen att delta i FN:s miljöprogram UNEP, i gruppen ”Sustainable Buildings and Climate Initiative’s working group on greening the supply chain”.

Grönt specialistteam 

För att hela tiden kunna ligga i framkant och fånga upp senaste tekniken och innovationerna så har Skanska i Sverige ett dedikerat team på cirka 40 personer, Hållbar affärsutveckling, som arbetar med dessa frågor. Förutom att noggrant följa vad som sker på marknaden och fånga upp nya idéer så arrangerar vi aktiviteter för, och tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.