Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Social hållbarhet

Social hänsyn blir allt viktigare i våra projekt och en grupp inom Hållbar affärsutveckling arbetar med att inspirera och uppmuntra våra egen organisation och kunder att finna nya lösningar och idéer inom området. Skanska har redan genomfört en mängd olika satsningar och projekt i syfte att hjälpa till att få ut både ungdomar och vuxna i arbetslivet.

Arbetsmarknadssatsningar

Boendebyggarna är ett projekt där arbetslösa i miljonhemsområdet Vivalla i Örebro erbjudits praktikplatser i samband med renovering och ombyggnad av bostäderna. Resultatet har överträffat alla förväntningar. Hittills har ca 40 procent av praktikanterna fått anställningar hos Skanska, underentreprenörer eller någon annan arbetsgivare.

Ett annat exempel är det program för ensamkommande flyktingungdomar som Skanska drivit tillsammans med Lidingö Stad där vi möjliggjort för denna utsatta grupp att praktisera hos oss och på så vis skaffa sig den arbetslivserfarenhet som ofta krävs för att man ska kunna få jobb och lättare etablera sig i det svenska samhället.

Mentorskap

Att arbeta med mentorskap är något som vi tycker är mycket viktigt och som ger ett värdefullt ömsesidigt utbyte. Skanska har till exempel ett samarbete med organisationen Mentor där ett antal av våra medarbetare deltar i ett karriärprogram för ungdomar mellan 13-17 år i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi driver också olika studentprogram, Skanska 21 och Skanska P3. Målet med båda programmen är att rekrytera de bästa framtida medarbetarna till Skanska, men också att vi kan fungera som mentor till studenterna.

Mångfald

Ett led i vårt arbete med mångfald är Skanskas internationella ledarprogram, Skanska ILP, som riktar sig till utrikesfödda ingenjörer med arbetslivserfarenhet från produktionsarbete inom byggbranschen.

Detta initiativ är ett led i att möta den stora efterfrågan av senior kompetens, samtidigt som programmet är en viktig del i vårt mångfaldsarbete.

Det finns en stor outnyttjad kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Skanskas har tillsammans med Arbetsförmedlingen skapat Skanska ILP. Programmet som varvar teoretisk utbildning med praktik hos oss på Skanska är ett viktigt verktyg för att kunna tillgodose våra rekryteringsbehov av erfarna produktionschefer.