Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Grön arbetsplats

Vi tar ansvar för det vi bygger och producerar och har högt uppställda mål för att minimera miljöpåverkan.

Grön arbetsplats

Vi har högt uppsatta mål när det gäller vad vi bygger och producerar, men vi tar också vårt ansvar när det gäller hur vi bygger och producerar. Ett effektivt verktyg för detta är Grön arbetsplats som är Skanskas egen miljömärkning av arbetsplatser. Grön arbetsplats innebär att vi som byggentreprenörer lever upp till högt ställda miljökrav i produktionen och under byggskedet. Våra byggarbetsplatser, kontor, läggarlag samt fasta anläggningar som tillverkar asfalt och betong kan i dag bli Grön arbetsplats.

Grön arbetsplats innebär att miljöambitionen är högre än Skanskas standardkrav och att arbetsplatsen uppfyller en rad kriterier. Kraven kommer kontinuerligt att skärpas för att vi ska kunna höja miljöprestandan ytterligare på våra arbetsplatser och hela tiden ligga i framkant.

Kriterier

Skanska har redan en hög standardnivå på miljöarbetet. Med Grön arbetsplats höjer vi den ytterligare. För att kallas en Grön arbetsplats finns det en rad kriterier som ska uppfyllas. Energieffektiv belysning, åtgärder för att minska annan energianvändning, krav på fordon, kemiska produkter med mera. Godkännandet av en grön arbetsplats gäller i två år.

Exempel på områden där vi vidtar åtgärder för en byggarbetsplats är:

  • Energi: Enbart el märkt med Bra Miljöval. Isolerade utrymmen (miljöbodar och liknande). Lågenergilampor osv.
  • Klimat: Miljökrav på bruksbilar och tunga fordon. Egna och underentreprenörers maskinförare och förare av tunga lastbilar är utbildade i sparsam körning.
  • Material: Enbart miljömärkta köks-, hygien- och städkemikalier används.
  • Avfall: Minst 95 procent av avfallet återanvänds eller återvinns.
  • Information: Miljö och fortlöpande arbete med grön arbetsplats finns med som stående punkt på lämpliga möten.
  • Vatten: Enbart snålspolande kranar.
  • Inomhusmiljö: Filter i ventilation vid tilluft i bodar finns och rengörs minst en gång i veckan.
  • Livsmedel: Kravmärkta livsmedel i basutbudet till fika- och konferensrum. Kranvatten istället för vatten på flaska.