Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Så här arbetar vi

I vårt arbete använder vi olika gröna verktyg. Vi driver även projekt inom exempelvis social hållbarhet.

Gröna kartan

Gröna kartan är Skanskas egen modell för att styra, mäta och kommunicera vad vi menar med grönt byggande.

Läs mer om Gröna kartan

Miljöcertifieringar

Skanska var tidigt ute med olika miljöcertifieringssystem och är idag en av de ledande aktörerna

Läs mer om certifieringar

Gröna veckan

Grön arbetsplats är vår egen benämning på arbetsplatser där man tagit extra stor miljöhänsyn.

Läs mer om Gröna veckan

Grön arbetsplats

Gröna Veckan går av stapeln en gång per år och då lägger hela vår organisation extra fokus på miljö och hållbar utveckling.

Läs mer om grön arbetsplats

Social hållbarhet

Vi vill ge något tillbaka till det samhälle vi verkar i och därför är vårt sociala engagemang så starkt.

Läs mer om social hållbarhetSymbolen – det gröna lövet

För att tydliggöra vårt miljöarbete använder vi ett begrepp: Skanskas Gröna Initiativ. Vi har även utvecklat en symbol för begreppet; det gröna lövet.