Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Skanskas bostadspolitiska rapport

Skanska har tagit fram en bostadspolitisk rapport som utifrån en analys av förutsättningarna för bostadsbyggande i Sverige lanserar ett antal skarpa reformkrav.

Bostadsbyggandet i Sverige håller inte jämna steg med efterfrågan. Det är särskilt tydligt i storstads- och tillväxtregionerna. Samtliga bedömare är ense om att det krävs politiska åtgärder, men enigheten är inte lika stor om vad som behöver göras.

Skanska presenterar i rapporten specifika krav på politiska reformer för ökat bostadsbyggande och större rörlighet på bostadsmarknaden. Reformkraven riktar in sig på många olika förutsättningar för bostadsbyggande – från smidigare planprocesser till friare hyressättning och begränsade överklagandemöjligheter.

Rapporten presenterades 1 april 2014 av Skanskas vice VD Anders Danielsson. Efteråt diskuterades rapportens reformkrav av en panel bestående av Ulf Perbo, statssekreterare åt civil- och bostadsministern, samt Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet och Anders Gardebring, talesperson för YIMBY. Diskussionen modererades av Ulrika Simons, kommunikationschef på Skanska.

Bostadspolitisk rapport Bostadspolitisk rapport Frågor från publiken till panelen efter att Anders Danielsson presentert rapporten.

Bild 1. Christoffer Järkeborn, Public Affairs, Skanska och Anders Danielsson, vice VD, Skanska.
Bild 2. Stort intresse från deltagarna som hade många frågor till panelen och Anders Danielsson.
Bild 3. Panel med Maria Ludvigsson, ledarskribent SvD, Anders Gardebring, talesperson för YIMBY och Ulf Perbo, statssekreterare åt civil- och bostadsminister. Diskussionen modererades av Ulrika Simons, kommunikationschef på Skanska.